సాహిత్య ప్రస్థానం ఆగస్టు 2019

సాహిత్య ప్రస్థానం ఆగస్టు 2019

సాహిత్య ప్రస్థానం ఆగస్టు 2019

ఈ సంచికలో ...

కథలు

కలిమి గోదారి కన్నీరు - గనారా

బోన్‌సాయ్‌ బ్రతుకు - అబ్బూరి ఛాయాదేవి

అభిమాన భంగం - డా|| మాటూరి శ్రీనివాస్‌

కలలు - కన్నీళ్ళు - కావేరిపాకం రవిశేఖర్‌

కలిమి గోదారి కన్నీరు

కథ

- గనారా - 99492 28298

ఊరు చివర రామాలయం మలుపు వద్దకు వచ్చాడు రవి. అప్పటికే చేరుకున్న అప్పారావు కలుసుకున్నాడు.

''చచ్చానురా బాబు! తప్పించుకోవడానికి గుడికి వెళ్ళి మా నాన్నకు కబురు చెప్పి వచ్చాను.'' ఆయాసపడుతూ సంజాయిషి చెప్పుకున్నాడు శాస్త్రి.

''అది సరే రామారావుగాడు ఏడి?'' అడిగాడు రవి.

స్త్రీగా నా చైతన్యం, నా రచనలూ

నివాళి

- అబ్బూరి ఛాయాదేవి

అబ్బూరి ఛాయాదేవి రచించిన 'తనమార్గం' కథా సంపుటికి 2005 సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది. ఓ సంప్రదాయ మధ్యతరగతి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించిన ఛాయాదేవి ఉన్నత విద్యనభ్యసించారు.

బోన్‌సాయ్‌ బ్రతుకు

కథ

- అబ్బూరి ఛాయాదేవి

ఫీసు నుంచి ఇంటికొచ్చేసరికి గుమ్మంలో ఎదురుగా ఉత్తరాలు కనిపిస్తే ఏదో చెప్పలేనంత ఉత్సాహం పుట్టుకొస్తుంది.

21వ శతాబ్దంలో రాయలసీమ ఆధునిక వచన కవిత్వం

పరిశీలన

- జి. వెంకటకృష్ణ - 8985034894

'అచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైన చేవ' అని అల్లసాని పెద్దన చెప్పిన ఒక మాటను రాయలసీమ కవిత్వానికి అన్వయిస్తుంటారు.

మూకదాడులను ఆపండి!!

వర్తమానం

ప్రధానమంత్రికి 49 మంది రచయితల, సాహిత్య, సామాజిక, సాంస్క ృతిక ప్రముఖుల లేఖ!

ప్రియమైన నరేంద్రమోదీ గారికి...

భారతీయులమని గర్వంగా చెప్పుకొనే... శాంతిని కోరుకునే మేము, ఇటీవల మన దేశంలో జరుగుతున్న ఘటనలతో కలత చెందాం.

కొకు ఎండమావులు నవల - ఒక పరిశీలన

విశ్లేషణ

- భండారు విజయ 88 01 910 908

     ఎండమావి అంటే ప్రక తి సిద్దంగా ఏర్పడే ఒక కాంతి ధర్మం. కాంతి కిరణాలు ఒంగి పయనిస్తున్నప్పుడు దూరంగా వున్న వస్తువులు స్పష్టంగా మనకు కనబడవు.

బిగి సడలని బతుకాట ''జిగిరి''

విశ్లేషణ

- ఎమ్వీ రామిరెడ్డి - 9866777870

    డవికి దూరమైన మనిషి తనను తాను కోల్పోయాడు. నాగరిక రహదారులపై శక్తికి మించిన పరుగులు తీస్తూ ప్రకృతికీ, పశుపక్ష్యాదులకూ, జంతువులకూ దూరం జరిగాడు.

అభిమాన భంగం

కథ

- డాక్టర్‌ మాటూరి శ్రీనివాస్‌ - 9849000037

      రాజారావు తన్నుకొస్తున్న  దుఖాన్ని ఆపుకుంటూ పలకరించడానికి వచ్చే  వాళ్ళను పలకరిస్తూ వాళ్ళ వోదార్పులనీ సానుభూతినీ భరిస్తూ బట్టలు సర్దుకుంటున్నాడు.

ఒక సజీవ దృశ్య కావ్యం

విశ్లేషణ

- మందరపు హైమవతి - 9441062732

     జీవితంలో అన్నిదారులు మూసుకు పోయినప్పుడు కూడా ఒక దారి మాత్రం తెరిచే వుంటుంది. ఆ దారిలో పయనించి బ్రతుకునొక విజయపతాకంగా ఎగరవేయడమే మానవలక్ష్యం.

మరిన్ని కవితలు, కథ, వ్యాసం

కవితలు

అలజడి - గిరిప్రసాద్‌ చెలమల్లు

మేఘమా!  ఓ మేఘమా..!!  - లక్ష్మీ కందిమళ్ళ

మేఘానికి మనవి - మహబూబ్‌ బాషా చిల్లెం..

చైతన్య కిరణం - డా|| ఎ.ఎ.నాగేంద్ర

సవాళ్ళు - చొక్కాపు  లక్ష్ము నాయుడు

కథ

కలలు-కన్నీళ్ళు - కావేరిపాకం రవిశేఖర్‌

వ్యాసం

ప్రకటనల్లో  కిచిడీ భాష - యస్‌.యమ్‌.డి. షరీఫ్‌