రైతు మొగ్గలు

- డాక్టర్‌ భీంపల్లి శ్రీకాంత్‌ - 9032844017

తొలకరికి పుడమితల్లి పులకరించినప్పుడల్లా
రైతన్నగుండెల్లో ఆశలు చిగురిస్తూనే ఉంటాయి
తొలకరితో ఆనందించి పరవశించేది అన్నదాత

మూగజీవుల మోములో ఆనందాన్ని కురిపిస్తూనే
వాన చినుకులతో నిండారా స్నానం చేయిస్తుంది
తనువులు తడిసిన పశువులు నర్తించే నటరాజులు

కళ్ళల్లో వేనవేలదీపాలను వత్తులువేసి చూస్తూనే
తొలకరికోసం నిరంతరం అసిధారవ్రతం చేస్తుంటాడు
బక్కచిక్కిన పొలాలకు నీళ్ళు తాపాలన్న తపన రైతన్నది

కరువు కాటకాలతో పల్లెలన్నీ వల్లకాడు కావడంతో
పొట్టచేతి పట్టుకుని పిల్లలతో వలసపోయిన రైతన్నలు
పట్నంలో కూలీలుగా మారిన పెద్ద భూస్వామ్య రైతులు

పల్లెటూళ్ళు దేశానికి పట్టుగొమ్మలని చెవిలో ఊదినా
కరువురక్కసి కాటుకు పల్లెలన్నీ వలసబాట పట్టాయి
పనుల్లేక రైతులందరూ కూలీలుగా కొత్త అవతారం