ప్రేమంటే

కవిత

- గణేశ్వరరావు బొమ్మిరెడ్డిపల్లి - 94407 97725

    

ప్రేమంటే

అందమైన గులాబీలు ఇచ్చి

స్వచ్ఛమైన మనస్సు ఇచ్చానని చెప్పడం కాదు

దేహాల దాహార్తికి

పార్కుల్లో జంటలై తిరుగడమూ కాదు

నిఖార్సయిన నిజాయితీ

ఆలంబనగా

జీవిత నౌకకు ఓ చుక్కాని ప్రేమ

 

భావవైరుధ్యాలున్నా

అభివ్యక్తీకరణ చేయలేని

అంతరంతరాలలో వుండే

ఆరాధనతో కూడిన నివేదన ప్రేమ

ప్రేమంటే

పైపైకి కనిపించే

భౌతిక అవయవ అమరికల

ఆకర్షణకాదు

 

అప్పుడప్పుడూ

కలిసిదిగిన ఫొటోను

ఫేస్‌బుక్‌ ప్రొఫైల్‌ పిక్చర్‌ గా

పెట్టుకునే సీనరీ కాదు

బహుమతులు ఇచ్చిపుచ్చుకోవడం

అనంతరం అభిజాత్యాలకు పోయి

స్వల్ప అభిప్రాయబేధాలతో

తనువులు చాలించటమూ అసలేకాదు

ప్రేమంటే

కోట్లాది భావాణువుల

నిత్యం ప్రవహించే

మనసుల అంతర్వాహిని

 

ప్రేమంటే

ఆహాలు పోయి

అంతరాలు మరచిపోయి

ఇద్దరూ ఒక్కటే నన్న

ఆప్యాయతల అమతధార

ప్రేమంటే

ఆహాల అడ్డుగోడలు

సమాధుల్లా కట్టుకోవడం కాదు

ఒకరికోసం ఒకరం

ఎదురుచూపుల్లోనైనా

స్వప్నాల జగత్తులోనైనా

ప్రతి క్షణాన్నీ సుందరంగా గడిపేయడం