నీటి బాగోతం

కవిత

- డా|| ఉదారి నారాయణ - 9441413666

ఇంకా
ఈ మాటలు పాతబడలేదు
ఏడుపదుల స్వతంత్ర భారతంలో
నన్ను ఎండిన గొంతులకు దూరం చేయడం
కొందరికి నీటి బ్యాంకునై మూల్గడం
పాలకుల విషపూరిత వేషాల మహానటన

నీరు నీరంటూ
నీటితాడుతో మెడను చుట్టెయ్యడం
నీటి నాటకంలో నన్ను
అరగని వస్తువుగా అల్లడం
కరగని మైనపు బొమ్మలా మలచడం
నీటి రాజకీయాల వికృత క్రీడ

ఒక సంక బిడ్డతో
మరో సంక బిందెతో
తానే చేంతాడై రక్తపాదాలతో
రాళ్లని పంగలు పంగలుగా చీలుస్తూ
భూగర్భంలో తలదూర్చి
చెంబెడు ప్రాణజలానికి తండ్లాడుతున్న
ఆదిమ తల్లుల బతుకు పోరుకు ఏదిసాటి
సగం కాలుతున్న కడుపులతో
సగం బతికిన నిద్రతో
దోసెడు జీవజలం కోసం
కోసెడు దూరం ఆయాసపడడం
ఏ ప్రజాస్వామ్య వైభవానికి సంకేతం
కొండల కండరాల మైనింగ్‌ను
లారీల కొద్ది
నా నాబిని ఇసుక లోడ్‌లలో
నీటుగా సప్లయి చేసి
నన్ను బిస్లరీ బాటిల్స్‌గా మలచడం
పైకి పచ్చదనం భజనలు హోరెత్తించడం
పర్యావరణ బుర్రకథలు అల్లడం
పకడ్భందీ మోసం గాక ఇంకేమి!?

అడవుంటేనే నీళ్ల జాతర
నీళ్లుంటేనే భూతల్లి పురుడు పండుగ
చెట్లుంటెనే గాలికెరటాల కేరింతలు

కండ్లలో నీటిగాదెలెండి పోయినా
నా నోటిలో తేమ తూములు తెగిపోయినా
అడవి బిడ్డలు అడవిని గుండెగా మార్చుకుంటారు
వాళ్ల మహాసంకల్ప పాదయాత్ర కింద
నీళ్ల దొంగల ముఠా మొఖం చిట్లి
ముక్కలు ముక్కలుగా చెల్లా చెదురై
మూల్గుతూ మూల్గుతూ......