గాయపడ్డ విత్తనం

ఈ.రాఘవేంద్ర
9494074022


ఊర్లో ధ్వంసమై మొలకెత్తని
విత్తన మొకటి
పట్నంలో
ఓ ఇంటి గేటు ముందు
గ్రీష్మం కురిసిన చెట్టై నిలబడింది
తూట్లు పడ్డ కాలంలో
తాను కాసిన
స్వప్నాలన్ని ఒడగట్టబడి
గతమనే జ్ఞాపకాలను మాత్రమే మిగిల్చాయి
ఇపుడు
తాను
చీకటి కార్చిన కన్నీరు
ఆత్మాభిమానం విడిచిన కుబుసం
చుక్క నీరు లేక
చెరువు పగుళ్ళుదేలినట్లున్న
ఆ దేహం
ఈ దేశం చిరునామా