ప్రస్థానం చందాదారులకు, రచయితలకు గమనిక

 

సాహిత్య ప్రస్థానం చిరునామా మారింది.
రచనలు, మనీ ఆర్డర్లు, చెక్కులు, డిడిలు
ఈ దిగువ చిరునామాకు పంపగలరు

సంవత్సర చందా (వ్యక్తులకు)  రు. 240
సంవత్సర చందా (సంస్థలకు)  రు. 300
అయిదేళ్లకు  రు. 1000
పదేళ్లకు  రు. 2000
విడి ప్రతి  రు. 20
   
గమనిక :
ప్రజాశక్తి బుక్‌హౌస్‌ బ్రాంచీలన్నిటిలోనూ సాహిత్య ప్రస్థానం లభిస్తుంది. ప్రజాశక్తి దినపత్రిక ఏజంట్లకు చెప్పి వారి ద్వారా కూడా తెప్పించుకోవచ్చు.

Bank DetailsFor Online payments

 A/c Name: PRASTHANAM, SBI, Governorpet, Vijayawada
A/c No. 52001500585, IFSC: SBIN0020343
Pls write account name as PRASTHANAM on cheques and DD's. After paid through online Pls send your address as sms or what's up to 9490099059

మా అడ్రస్ :

సాహిత్య ప్రస్థానం
27-30-4, ఎం.బి. విజ్ఞానకేంద్రం, 3వ అంతస్తు
ఆకులవారి వీధి, గవర్నరుపేట, విజయవాడ - 520002
ఫోన్‌: 0866-2577248, సెల్‌: 9490099059

ఇ-మెయిల్‌ : ssprasthanam@gmail.com
www.prasthanam.com