అరచేతిలో దృశ్యా దృశ్యాల మాయ

కవిత

- డాక్టర్‌ కత్తి పద్మారావు - 9948748812

నది కర్రల వంతెనను తాకుతూ పారుతోంది

ఆకాశం నేల వైపు చూడటానికి సిగ్గు పడుతుంది

మల్లెలు, జాజులు స్వతంత్రంగా భాసిస్తున్నాయి

కోయిల కంఠంలో ఏదో ఒక గీర పలుకుతోంది

మొగ్గలన్నీ త్వరగా వికసించి, త్వరితంగా రాలిపోతున్నాయి

అవును! ఆమె సహజ సౌందర్యవతే

మై పూతలను నమ్ముకొంది, త్వరగా వసివాడింది

సహజ ప్రకృతులన్నీ సజీవంగానే వున్నాయి

కృత్రిమమైనవి సంక్షోభంలో వున్నాయి

కోరికలు తీవ్రరూపం దాలుస్తూ వున్నాయి

ప్రకృతి విస్తుపోయి చూస్తుంది

గచ్చపొదల మీద పరికిణీలు చిరుగుతున్నాయి

యుక్త వయస్సు రాకముందే భావోద్వేగాలు

అవును! ఆ సింహాలు, పులులు ఏమిటి?

అడవిలో దుప్పులు దొరక్క

మానవ ఆవాసాల మీద పడుతున్నాయి

వీరెవరు! కామోద్రేకులవుతున్నారు

శరీరం చీరిన వస్త్రంలా వుంది

సూదితో కుట్టడానికి అది పాత గుడ్డ కాదుగా!

వీరెందుకు తొందర పడుతున్నారు

చేలో పంట కంటే తెగులే ఎక్కువ పడుతుంది

అవును! వీరెవరు పురుష భయంతో

తోడును నిరాకరిస్తున్నారు

తోడేదైనా ఒక సముత్తేజమే కదా!

మరి వీరెందుకు సంశయిస్తున్నారు

నిజమే! వీరి సంశయంలో ఒక అర్ధం వుంది

తోడే ఒక హింసయితే, తోడే ఒక అనుమానం అయితే

తోడులో ఆనందం ఏముంది?

జీవితం ఒక సుదీర్ఘ సంభాషణే

జీవితం అంటే ఒక గొప్ప అన్వయం

జీవితం అంటే ఒక గొప్ప అవగాహన

ప్రకృతే మనకు ఓ పాఠశాల

అవును! జీవన గమనంలో ఎంతో యుద్ధం జరుగుతుంది

తనలో తనకూ యుద్ధం జరుగుతుంది

సమాజానికి తనకూ యుద్ధం జరుగుతుంది

యుద్ధంలో ప్రావీణ్యం, యుద్ధంలో శిల్పం

యుద్ధంలో విజయం, అన్నీ యుద్ధంలోనే జరుగుతున్నాయి

అవును! ఆ చెట్టు ఐదు దశాబ్దాలుగా పాతుకొని వుంది

ఎన్నో ఋతువులు దానిమీదగా వెళ్ళాయి

వెన్నెల కంటే, చీకటినే అది ఎక్కువ అనుభవిస్తుంది

దాని నీడను ఎందరో సేదతీరారు

అది నిశ్శబ్దంగా నిలబడి వుంది

దాని వేళ్ళు భూమిలో లోతుగా పాతుకొని వున్నాయి

అందుకే! అది కాలాన్ని అధిగమిస్తూ వుంది

ఒక వసంతంలో అది చిగురించింది

పాత ఆకులన్నీ రాలిపోయాయి, జనం కళ్ళు విచ్చి చూశారు

నిజమే! ఓట్ల పండగ దగ్గరలో వుంది

జనానికి పై నుండి కాసుల వర్షం కురుస్తుంది

కానీ జోలె నిండడం లేదు, మనుషులను భిక్షగాళ్ళను చేశాక

ఉత్పత్తి ఎక్కడ నుండి వస్తుంది ?

చీకటి పడిందా! కత్తులు, కటార్లు, కత్తిపోట్లు

ఎవరు చంపారో తెలియదు? హతమయ్యింది నిజం!

అవును! ఓటు వెనుక రూపాయే కాదు

ఓటు వెనుక నెత్తురోడుతుంది ఓట్ల వెనుక బలి

నిజమే! జనం చైతన్యం కానంత కాలం

మోసమే రాజ్యమేలుతుంది

అబద్ధానిదే ప్రచార అస్త్రం,

ఇది అంకెల యుగం, అంకెలు చుక్కలు

కూడికలే నక్షత్రాలు, నిజాన్ని చూసే ఓపిక లేదు

అరచేతిలో దృశ్యా దృశ్యాల మాయ

ఆప్‌ టూ డేట్స్‌ జాతరలో

జీవితం వెళ్ళిపోతుంది ఇక జీవించేదెక్కడ

జీవితాన్ని వెతుక్కునే టైమ్‌ లేదు వెతికినా దొరకదు

ఒక్క నిమిషం ఆగితే,

వెనక్కి చూడవచ్చు, ముందుకీ చూడవచ్చు

స్పూర్తి, స్పృహ, దృష్టి అన్నీ సమన్వయంలో లేవు

అవును! వీరు బొమ్మలు చూస్తూ బతుకుతున్నారు

బొమ్మలుగా మిగిలి పోతున్నారు

ఆలోచించే శక్తి పోయాక,

రాయికి మనిషికీ తేడా ఏముంది?

నిజమే, ఇప్పుడు మెదడుకు కదలిక కావాలి!

ప్రజలు ప్రజ్వలన శక్తితో ముందుకు నడవాలి

పునర్వీక్షణమే భవిష్యద్దర్శనం.