అరణ్యం ప్రవేశించే సమయం

కవిత

- పాయల మురళీక ష్ణ  - 8309468318

ర్ధరాత్రి

కిటికీ వెనుక

అకస్మాత్తుగా తెరుచుకున్న

రెండు చూపుల గదులు

 

బయట

ఎంత ధారాపాతంగా కురిసినా

చీకటి రహస్యం

తెలుసుకోలేనట్టుగా వాన

మంచం మీద రెండు హద్దులూ

ఏమయ్యుంటాయి

బయటెవరిదో కదలిక

మసక మసకగా అలికిడి

 

అప్పుడప్పుడూ పులిని లేళ్ళు వేటాడుతాయి

భయంతో జరిగిన వేట

అపనమ్మకం ఆర్తనాదం తిరగబడిన వేట

ఆ ఒక్క క్షణం చాలు

జీవితం నడి సముద్రం లాంటి

సమయంలోకి నెట్టివేయబడటానికి

అన్యాయాన్ని మట్టుబెట్టిన తెగింపుకి కూడా

బోర విరుచుకొని తిరిగే ధైర్యముండదు

మబ్బు కమ్మిన మౌనం

చీకటి గదిలో ఓ మూలకి చేరుతుంది

కన్నీళ్ళ బదిలీ ఎడతెగక జరుగుతుంది

రహస్యం

అంతా రహస్యం

రహస్యం రంగ ప్రవేశం చేసినపుడు

కాలం వెనక్కి వెనక్కి వెళ్తున్నట్లు ముందుకెళ్తుంది

  

రహస్యమెంత మెలకువగా వున్నా

తెరవబడ్డ కళ్ళను

తూటాల చప్పుడు బెదరగొడుతుంది

భయంతో వణికిపోయే నయనాలు

మాట్లాడుతాయి

 

మాటల్ని తప్పించుకుంటూ

బహిర్గతం కాని రహస్యమొక్కటే

సూర్యోదయాన్ని ముద్దాడుతుంది

 

ఒకవేళ అనివార్య జనవాసంలో

రహస్యం బట్టబయలైతే

ప్రశాంత ప్రదేశంలోకి

అరణ్యం ప్రవేశిస్తుంది....