సాహిత్య ప్రస్థానం జనవరి 2023 పురస్కారాలు

సీకటి ఆకాశం
కవితకు రూ.500
కవి : కంచరాన భుజంగరావు

అక్రమ రవాణా
కథకు రూ.500
రచయిత : నల్లపాటి సురేంద్ర

కథకు కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం
కవితనికి డా|| ఎద్దుల సిద్ధారెడ్డి స్మారక పురస్కారం కింద ఈ రచయితలకు నగదు అందుతుంది.
పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాల్లో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు. సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశంగా గ్రహించగలరు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.

- ఎడిటర్‌