ఏప్రిల్‌ నెల పురస్కారాలు

ఉగాది పిలుపు
కవితకు : రూ .500/-
రచయిత  :  కొల్లూరు మురళీ కుమారి
బొగ్గులబట్టి
 కథకు: రూ.700/-
రచయిత : భారతి
కథ, కవితకు సినీ రచయిత జనార్దన మహర్షి అందిస్తున్న పురస్కారాల చెక్కులు ఈ రచయితలకు అందుతాయి
పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలలో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు.
సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని
ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగలరు.  - ఎడిటర్‌