సాహిత్య ప్రస్థానం ఏప్రిల్‌ 2019 పురస్కారాలు

వీరేశలింగం రచనలు - సమాజ అభ్యుదయం

  వ్యాసం: రూ.500/-  

రచయిత : డా|| వీపూరి వెంకటేశ్వర్లు

మూడు మరణాలు

కథకు : రూ .500/-   రచయిత  : యం. శబరీష్‌

సృజనోత్సవం

కవితకు : రూ .500/- 

రచయిత  :  పసుమర్తి పద్మజవాణి

 

కథకు, కవితకు సినీ రచయిత జనార్దన మహర్షి అందిస్తున్న పురస్కారం, వ్యాసానికి  కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం చెక్కులు

ఈ రచయితలకు అందుతాయి

పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలలో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు.

సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని

ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగలరు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.

- ఎడిటర్‌