పడగొట్టాలి వేయి పడగల్ని ...

బెందాళం క్రిష్ణారావు
9493043888


చందమామ కథల్లో
పులితోలు కప్పుకున్న
మేక గురించి విన్నాం
కానీ-
ఆవుతోలు కప్పుకున్న
పులులమధ్య బతుకుతున్నాం
నిత్యం కన్పిస్తాయవి
అందరికీ సాధువుల్లానే...
లోపల లోలోతుల్లో మాత్రం
వాటిలో ఘనీభవించిన క్రూరత్వం
రుచిమరిగింది ఏనాడో
సగటు మనిషి రక్తానికి...
వేదవిద్యలు నేర్చినందుకు
శంబూకుని తలని రాముడు
తెగ నరికాడంటే అది
కథలోనే అనుకున్నాం...
ఏ విద్యనీ నేర్పకుండానే
శబరుడైన ఏకలవ్యుని
బొటనవేలుని గురుదక్షిణగా
తెగ్గోయించిన ద్రోణుడి కథ
కల్పనేమో అనుకున్నాం...
ఆదిమకాలం లోని
అమానుషత్వాన్ని వారు
ఆధునికయుగం లోకి
వారసత్వంగా తెచ్చుకున్నారని
గ్రహించలేకపోయాం...
మా శ్రమజీవుల స్వేదం
ఎన్ని స్వప్నాలని సాకారం చేసినా
శాస్త్ర విజ్ఞానంతో ముందుకు
అడుగేయాలని చూస్తున్నా,  దానిని
తమ పెట్టుబడుల పిడికిట్లో పెట్టుకుని
సమాజం సమానత్వం వైపు
నడవకుండా కట్టేస్తున్నారు
అడుగడుగునా మౌఢ్యపు కుడ్యాలు
అందుకే బతుకు పోరులో
అనునిత్యం అలసిపోతున్నాం

గొంతెండిన ఆవేదనా స్వరాలతో

ప్రతిక్షణం మిగిలిపోతున్నాం

వివక్షల ఉప్పెనల ధాటికి

మునిగి తేలుతున్నాం

జీవన్మరణాల మధ్య ...జనంలోనే కాదు ఇప్పుడు

పాలకుల అధికారపీఠాలపై

తిష్టవేసింది ఆ రాక్షసత్వం

వేయిపడగల 'మను' సర్పమై...

మనుషుల నరనరాల్లో

ప్రవహించే రుధిరంలో

ఎయిడ్స్‌ క్రిమిలా చొరబడి

కులం కుటిలత్వాన్ని

అణువణువునా వెదజల్లుతూ...బాబాసాహెబ్‌ చూపిన దారిని

ఎంచుకున్న జనంపైనే

కక్కుతోంది అది

తన 'కుల'కూట విషాన్ని

ప్రతిపల్లెలోనూ సెగలు రాజేస్తూ

పగలు ఎగదోస్తూ

వెలివాడల కుత్తుకలపై

వివక్షల విచ్చుకత్తిగా మారుతూ

అగిరిపల్లైనా, గరగపర్రైనా

ఒకటే కథ తరతరాల వ్యధపైపై పోరాటాలు ఏనాటికీ తాకలేవు

వివక్షతా విషసర్పం బుసలను కూడా...

ఈ దేశం నలుదిశల్లో పరుచుకున్న

విశాల సమాజం నుంచి

పీడిత ప్రజలంతా సమూహమై కదలాలి...

ఉక్కుపిడికిళ్లతో ఉమ్మడిఉద్యమాన్ని నిర్మించాలి

మనిషితనంపైనే పగబట్టిన

వేయిపడగలను పడగొట్టాలి