చిదిమేయకండి మమ్మల్ని..!!

జడా సుబ్బారావు
9849031587

ఆకాశమంత పందిరి

భూదేవంత అరుగూ లేకుండానే

అత్యాచారాల్ని అదేపనిగా

అలంకరించుకుంటున్న వాళ్ళం..!

అమ్మాయి వయసు రాకముందే

ఆడపిల్లగా పుట్టినందుకు

అసువులు బాస్తున్న పసిదేహాలం..!

అరవై ఆరేళ్ళ స్వతంత్రదేశంలో

తిరిగే ప్రతి అర క్షణానికీ

ముసలి నక్కలచేత.. పడుచు కుక్కలచేత

చిదిమేయబడుతున్న చిన్నారి దివ్వెలం..!

అభం శుభం తెలియని వయసులోనే

వావివరసలు మరిచిన

పశువాంఛలకు బలవుతున్నవాళ్ళం..!

ఈ దుర్భరభారతంలో

నిర్భయంగా..

అర్ధరాత్రే అక్కర్లేదు పట్టపగలు తిరిగినా

గుంటనక్కల కళ్ళు

చూపుల్తోనే ఒళ్ళు తడిమేస్తాయి..

నిలువునా ముళ్ళు గుచ్చేస్తాయి..!

కామాతురాణాం

న భయం న లజ్జ

నరరూప ఆకలికీ..

వికృత చేష్టలకీ

పూర్తిగా ఏర్పడని

దేహాలు కూడా

పూలపాన్పులే..!

వేడి దేహం చల్లారే వరకూ

తల్లీ గుర్తు రాదు..

చెల్లీ గుర్తురాదు..!

సిగిరెట్టు వాతలూ గోళ్ళ గీతలే

నడివీధిలో నిలబెట్టే

నిలువెత్తు సాక్ష్యాలు..!

 

ఏం జరిగిందో తెలియక..

ఎలా చెప్పాలో తెలియక

బిక్కచచ్చిపోయి..

బిత్తరచూపులు చూసే

విరిసీ విరియని పువ్వులం..!

మా బాధకు భాషలేదు..

మా వేదనకు మాటరాదు..!

మీ కళ్ళముందు తిరుగుతూ..

మీ చేతుల్లో ఆడుకునే మమ్మల్ని

అమానుషంగా చిదిమేసే

విష సంస్కృతికి

వీడ్కోలు పలకండి ఇకనైనా..!

బతకనివ్వండి మమ్మల్ని..

చిదిమేయకండి మా జన్మల్ని..!