మౌనం బద్దలవ్వాల్సిందే

దారల విజయకుమారి,

91771 92275
బంధాల కూర్పులో
ఎంపికలో..పెట్టుపోతల్లో
వాలకంలో..మాటల వాడకంలో
నడకలో..నడతల్లో ముద్రలు
అంతెత్తున ఎదిగిన ఆశలపూలు
సోలిపోతాయ్‌...రాలిపోతాయ్‌
ఆమె ఆలోచనంటే..
నేరాలై దోషిని చేస్తాయ్‌
అప్పుడప్పుడు ఆపేక్ష...అక్కర
ఆవిర్భవిస్తూ....అదృశ్యమైపోతూ
తప్పొప్పుల్లో మినహాయిస్తూ
మగాడి బుద్ధికి పరాకాష్ట అవుతుంది
ఆ మనసు వంకరల్లో
అతి రహస్యంగా అధిపత్యం దాగుంటుంది
నిర్జీవమో..సజీవమో..తెలియకనే
అల్లుకుంటూ....దొర్లుకుంటూ
గతుకుల దారుల్లో... లోతైన లోయల్లో
బతుకు నీడ్చేస్తూ
తన కళ్ళకాంతి వెళ్ళువలో
చీకటి కధలపై...వెతలపై
గెలుస్తూ..గెలిపిస్తున్నా.
అంతా టోకెనిజం
సరిగ్గా.... ఇక్కడే... ఇప్పుడే
..జీవనంలో
స్థైర్యాన్ని వెతుక్కుని
వొంపుకోవాలి........... నింపుకోవాలి
మోస్తూన్న సూడో స్త్రీత్వం
వారి డొల్లతనం
తన బేలతనం
తిరస్కరించి.. సంస్కరించాలి
పీక తెగినా... పెదవి విప్పాలి
మెరవాలి..కురవాలి....ఉరమాలి
ఇక వెక్కిళ్ళ శబ్ధం విన్పించరాదు
కచ్చడాల నెవరూ తొడగరాదు
ఆవేదనల శేషం మిగలరాదు
మార్పు రావాల్సిందే
మౌనం బద్దలవ్వాల్సిందే