అక్షర విలాపం


కట్ల మమత
9652176902

నిశ్శబ్దం!
గ్రంధాలయంలో నిశ్శబ్దం
ముచ్చట గొలుపుతుంది
ఆ నిశ్శబ్దం ఉనికిని వినిపించే
పుస్తకాల పేజీల చప్పుడు కూడా
మూగవోతే మాత్రం
ఆ నిశ్శబ్దం భయంకరంగా ఉంటుంది
బాధగానూ ఉంటుంది
పాఠకుడు వద్దనుకుంటే ఆ తప్పు పుస్తకానిదే!
అసలు పాఠకుడే లేకుంటే
ఆ నేరం వ్యవస్థదవుతుంది
పుస్తకం నిర్జీవి ఎంతమాత్రం కాదు
దానికి కూడా హృదయం ఉంది
కంటిచూపు సోకని అక్షరం
పడే వేదన భాషకందనిది!
కోటి మెదళ్ళను కదిలించే శక్తిని
కలిగి ఉండి కూడా
నిరుపయోగంగా పడిఉండటం
అడవికాచిన వెన్నెలే అవుతుంది
ఆ వెన్నెలను ఆస్వాదించే సమయం
పాఠకులకు ఈనాడు లేకుండాపోయింది
ఆదరించే ఔన్నత్యం పాలకులకు లేదు
మైదానం దాటగానే
అస్తిత్వం కోల్పోయే క్రీడలకు
కోట్ల నజరానాలు
సమాజాన్ని సంస్కరించగల సామర్థ్యం ఉన్న
సాహిత్యానికి మాత్రం
మెచ్చుకోలు మాటలే బహుమానాలు!
''పాత పుస్తకాలు కొంటాం..'' అన్న అరుపులు
వీధిలో వినపడినప్పుడల్లా
కవి హృదయం కలుక్కుమంటుంది
రచయిత గుండె చెరువవుతుంది
సాహ్యితం కిలోల చొప్పున అమ్ముడవుతుంటే
కంటతడి పెట్టుకోకుండా ఉండే
కసాయి కవులు ఎవరున్నారు?
బజ్జీ పొట్లంగా మారిన
భావకవితను చూస్తే
ఏ కవి మనస్సు మాత్రం చివుక్కుమనదు?
రచయిత రైతులా అక్షరాలను పండిస్తాడు
పంటకు తగిన ధర రాకపోయినా
ఓర్పుగా ఓర్చుకుంటాడు
కానీ ఎవ్వరి ఆకలి తీర్చకుండా
పంట నేలపాలైతే మాత్రం
గుండెలవిసేలా రోదిస్తాడు
ఈ రోదనకు ముగింపు ఎప్పుడో
మళ్ళీ కవి కళ్ళలో వెలుగు కనిపించేదెప్పుడో
రచయిత రాజయ్యే రోజు
ఏ రోజు వస్తుందో?