కవి హృదయం

పి. లక్ష్మణ్‌రావ్‌  9441215989
సూర్యుడు నిద్రలేవకముందే
అతడు మేల్కొని
కవితాపక్షియై మనముంగిట
వాలడం కోసం
అక్షరదారులు వేసుకుంటాడు!
అతడి పిలుపు
కోడికూతలా కొందరికి వినిపిస్తే
కాకిగోలలా మరికొందరికి అనిపిస్తుంది
అతడు పాడేది
సుప్రభాతగీతమూ కాదు
జోలపాట అసలే కాదు!
స్పందించే అతడి కవిహృదయం
విశ్వవీక్షణం చేసి మోసుకొచ్చిన
గంపలోని భావాలను తీస్తుంటే
ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క శబ్ధం చేస్తుంది!
ఇలా....
ఆర్థిక సంబంధాల మధ్య
నలుగుతున్న భావోద్వేగాల
మౌనరోదన!
దారుణ మారణ ¬మాలకు
రగులుతున్న గుండెల్లో
ఎగిసిపడుతున్న జ్వాలల చప్పుడు!
దిగుమతైపోయిన
క్లబ్బు పబ్బుల వికృత నాట్యానికి
విలపిస్తున్న విలువల దీనరాగాల రొద!
కార్పొరేట్‌ కుట్రదారుల నిర్వహణలో
వత్తిడికి బలైపోతున్న
వేతనదారుల హృదయఘోష!
విలాసాల్లో తేలియాడుతూ
ఆకాశంలో విహరిస్తున్న
ధనవంతుల పరమానందాల నాదం!
యాంత్రాల మధ్యే తెల్లారిపోతూ
అరిగిపోతున్న
కార్మికుల బతుకు చప్పుడు!
అంతర్జాల వ్యామోహంతో
యువత భవిష్యత్తు
నిర్వీర్యమైపోతున్న అలికిడి!
స్వేదంతో పండించిన పంట
గిట్టుబాటుకాక గాలిలో దీపమై
ఆరిపోతున్న నిశ్శబ్ధ శబ్ధం!
కపటప్రియుల వలల్లో బలైపోతున్న
అమాయక యువతుల
ఆక్రందనల ఘోష!
ఒక్క ఉద్యోగం కోసం పోటీపడుతున్న
వేలమంది నిరుద్యోగుల
నిరాశా నిట్టూర్పుల దీనధ్వని!
నల్లధనం పేరుకుపోయి
గొప్పమనుషులుగా దోపిడీదారులు
తిరుగుతున్న అడుగల శబ్ధం!
ఇలా ఒక్కటేమిటి
అనేక భావాల గంపను ఖాళీచేసేసరికి
కవిత పూర్తయిపోయి
మన ముంగిట ప్రతిధ్వనిస్తుంది!
కోడి కూతగానో....
కోకిల గానంగానో....
కాకి గోలగానో....!