ప్రజాస్వామ్యం

కవిత

- డా.యస్‌.సత్యప్రసాద్‌ - 94405 44675

న్నికల కార్యం

ఓ రాజకీయ ప్రహసనం

ప్రజాస్వామ్యం

ఓ నేతిబీర సమానం

ఐదేళ్ళకు ఓసారి

ప్రజాస్వామ్యం జాతర

మైకుల్లో నోళ్ళు దూరి

ప్రజలే దేవుళ్ళంటూ ఊదర

 

బ్యాలెట్లో కానరాదు

నిఖార్సైన ఏపేరు

ఓటరుకి ఏదారిలేదు

'నోటా'ది కంటితుడుపు తీరు

ఎన్నికలొచ్చిన వేళ

సమాజంలో చీలికలు

ఫలితాలొచ్చిన వేళ

ప్రజల నెత్తిమీద ఏలికలు

 

పంచవర్ష క్రతువుకోసం

జనుల నోటికి తాళం

గద్దె నెక్కినోడి గాదెకోసం

ప్రజాధనం భూరివిరాళం

రాచరికపు అధికారం

కోట శిధిలాల్లో భూస్థాపితం

నయానేతల వారసత్వ మమకారం

ప్రజాస్వామ్య ముసుగులో ప్రతిష్టితం

 

భ్రమలు వీడి పీడితులు

సత్యాన్వేషణ చేస్తే

ప్రజాస్వామ్య శాసనాలు

జాడ వెదికి చూస్తే

పదిలంగా ప్రజాస్వామ్యం

రాజ్యాంగపుటల్లో ముద్రించిన అక్షరం

వాస్తవంగా ప్రజల స్వామ్యం

ప్రదర్శనశాల అరల్లో దాచిన శిలాక్షరం

 

అందుకే..

 

కలం గళం ఎలుగెత్తితే

అక్షరాల దుమ్ము దులిపితే

ఓటు బలం ప్రజకు తెలిపితే

ఆయుధంగ మలిచితే

చైతన్యపు భావాల్లోంచి

ప్రజలపాలన మొలకెత్తుతుంది

సమసమాజపు పొత్తిళ్ళలోంచి

మరో ప్రపంచం ప్రభవిస్తుంది