బలి పునరుత్థానం

కవిత

- డా. కె. శ్రీనివాసులు రెడ్డి -7013809288

వ్వడికైనా తల శరీరంపైనే ఉంటుంది
తక్కువోడికి పైన ఉండకూడదని నరికేస్తావా ?

తల ఉన్న ప్రతోడికీ ఆలోచన ఉంటుంది
ఆలోచనే నేరమని అండ్రాయిడ్‌ సెల్లో బంధిస్తావా?

రూపు దాల్చిన ప్రతి ఆలోచన ప్రశ్నను కలిగి ఉంటుంది
ప్రశ్నకు సమాధానంగా తూటాలిస్తావా?

రగులుకునే ప్రతి ప్రశ్నా చైతన్యమై ఉంటుంది
చైతన్యమే దేశ ద్రోహమని అర్బన్‌ నక్సలైట్‌ అంటావా?
పిడికిలెత్తిన చైతన్యం ఎరుపై ఉంటుంది
ఎరుపంటే భయపడే పిరికిపందల్లారా!

మేము లేస్తే మీ ఉనికికే ప్రమాదమని
మా నుదుటిన రాక్షసులనే ముద్రలేసి
అవతారాలెత్తి మరీ హత్యలు చేశారు
పాతాళానికి తొక్కేశారు
మా చైతన్యం ఎర్రని ఉదయమై
పాతాళంలోనూ ఉదయిస్తుంది
తరతరాల చీకట్లను చీల్చుకుంటూ
పాతాళం నుండీ
బలి సూర్యుడై ఉదయిస్తాడు
సూర్యోదయాన్ని తొక్కి పెట్టగలవా?
వెలుతురును పిడికిట పట్టగలవా?