కవితలు

ఓ నిశీధి రాత్రి -  లోసారి సుధాకర్‌

ఇదే...నేటి నిజం ! - హరి అంబటి

ఊరి చివర - జాని. తక్కెడశిల

ప్రజాగ్రహం  - పుట్టి గిరిధర్‌

ఓ నిశీధి రాత్రి

- లోసారి సుధాకర్‌

నిశబ్దపు అలజడిలో

కలల వంతెన నిర్మించాను

దుఖః ప్రవాహాన్ని దాటడానికి

ఏ దేవదూత సత్య బోధ చేయలేదు

ఏ మునీ జ్ఞానమార్గం చూపలేదు

 

బాధల సుడిగుండాల్లో మునిగి పోతున్న నన్ను

ఆమె ఆ కరుణామయి తన చిటికెన వేలితో

నా కనురెప్పల్ని దయతో ముద్దాడింది

అప్పుడే తెలిసింది

కన్నీళ్లకు ఆనందబాష్పాలకు

మధ్య దూరం

అంతలో ఆమె మెరుపులా మాయమైంది ?

ఇదే...నేటి నిజం !

- హరి అంబటి 

నిన్న.....

 

నెత్తిమీద బట్టలమూట ఎట్టుకొని

గుండె బరువును

కంటి నుంచి ఒంపుకుంటూ...

పొట్టకూటి కోసం

పల్లెతల్లిని విడిచి

పట్నం బయలెళ్లిన వాళ్ళ తాత...!

నేడు....

బుర్రనిండా సదువెక్కించు'కొని'

సంకలో కంవ్యూటర్‌ పట్టుకొని

యంత్రాల మధ్య తను ఇరుక్కుని

ఇటు పల్లెకు...

అటు పరాయి దేశానికి...

ఎటూ కానీ వాడిలా

మిగిలిపోయాడు....వీడు..

ఊరి చివర

- జాని. తక్కెడశిల  - 7259511956

చెట్టుకేం తెలుసని?

బొట్లు బొట్లుగా

ఆకాశపు ముంచేతి మీద రాలడం తప్ప

నీడ కింద కుక్క మూలుగుతూ...

అప్పుడప్పుడు

పాములు కూడా మొరుగుతాయి

నీలాగా నాలాగా లోపలికో బయటికో

మొరిగి మొరిగి ఆకాశానికి వేలాడే

భూమిలో ఇంకిపోతాయి...

ఇంటికి బొక్కపడటంతో

నగ్ననామ సంవత్సరం ఉదయించింది

గోడమీద బల్లి పాకిన చారలు

వెక్కరిస్తూ నా కంట్లో...

 

ఉదాటున పొగలు పొగలు లేచి

చేతి మణికట్టు మీద నిలబడి

నాలుగు దిక్కులకి చేరుతాయి

ఐదో దిక్కు రొమ్ము పగిలింది....

చేతులు ఊపి ఊపి అలసిపోయారు 

ఇక కన్నులూపాల్సిందే....

విరిగిన చూపులు నలిగి

లజ్జ నటిస్తూ సూర్యుడి దేహంలో...

 

ఎవరో నా భుజం మీద

చేయి వేసినట్టు అనిపిస్తుంది

ఇంకెవరో పిలిచినట్టు

ఒక సన్నని పొలికేక...

సమాధానం చెప్పేలోపే

మరొకరి గొంతులో

సమాధానం ములుగుతుంది

ఊరి చివర బొడ్రాయిలా నేనొక్కడినే...

 

పిచ్చి టెంకాయలు పగిలిపోతాయి

పుచ్చు హారతులు

గాలికి ఆహుతులౌతాయి

పళ్ళెంలో చిల్లర

ఘొల్లు ఘొల్లు మంటుంది...

 

బొడ్రాయి కక్కుకుంటుంది

రక్తంలాంటిదేదో పారుతుంది 

చేతిలోకి తీసుకున్నారు

వరాహం పక్కనే కూర్చుంది...

ఇప్పటికీ చెట్టుకేమి తెలియదు! 

రాలుతూనే ఉంటుంది...

బహుశ కాలాన్ని చూసి

నేర్చుకుందేమో....!

ప్రజాగ్రహం

- పుట్టి గిరిధర్‌- 9491493170

నీ దేహంలో

నీ అంగమొక వ్యర్థాంగం!

రెండు కాళ్ళ మధ్య

వేలాడే విషసర్పాన్నేసుకుని

వీధుల్లో ఊరేగుతావు!

కళ్ళల్లో కామాన్ని నింపుకొని

కుక్కలా మాంసాన్ని వెతుకుతావు!

నీ దాహం చల్లారడానికి

ఒక ప్రాణం బలౌతోంది!

అర నిమిషం కోసం

ఒక జీవితం ముగిసిపోతోంది!

 

నీవు చేసే నీచపు పనిలో

నీ చెల్లినో, బిడ్డనో చూసుకో!

కామక్రోధుడా...!

నీ పెళ్ళాంతో నీవు పడుకో

లేదంటే మళ్ళీ చేసుకో!

కాదంటావా...

సహజీవనం ఉండనే ఉంది,

ఇంకా తీరలేదా, సుఖాన్ని కొనుక్కో!

పాపం పసిపిల్లలని వదిలెయ్యండిరా!

కనబడినవి కొన్నే ఘటనలు

కనబడనివెన్నో దారుణాలు!

ఇక ఆపెయ్‌ లేదంటే...

నీ సమాజమే నిన్ను వెలేస్తుంది,

ప్రజాగ్రహమే నీకు తీర్పు చెబుతుంది!

పక్క చూపులు చూడాలంటే కూడా

నీ కళ్ళల్లో భయం పుడుతుంది!

శిక్షలు వేస్తేగానీ మారదు లోకం,

అలసత్వం ప్రదర్శిస్తే ఇంకెన్నో!

ప్రభుత్వం నిదరోతే

ప్రజాశక్తి మేల్కొనాలి!

తీర్పులే తలకిందులవ్వాలి

ప్రజాగ్రహం కట్టలు తెగాలి!