ప్రగతి కోసం

కవిత

- ఆడిగోపుల వెంకటరత్నమ్‌ - 9848252946

డ్పులు ఎన్ని రకాలైనా

అన్నీ కార్చేది అశ్రువులే

నదుల్ని జీవనదులు చేసిన

అశ్రువులు

చెలరేగిన వరదలు !

 

సమతకు మమతకు

సమ సమాజ నిర్మాణానికి

కవి మహాపథికుడు

రచనతో పాటు ప్రజ్ఞ

టోకుగా చిల్లరగా అంకితాలు !

 

సముద్రాన్ని కవి దోసిట్లో నిలగట్టాలి

ఏవి ఎప్పుడు పుట్టాయో

ఏవి ఎప్పుడు మరణించాయో

పారదర్శకమై పూసగుచ్చుతాయి

అలల విసిరే పంజాలు

చెలియలికట్ట నెరపేనెయ్యం తెలుస్తుంది

గాలిని కవి పిడికిట్లో బంధించాలి

గాలి చొరబడని చోట అన్వేషించాలి

శ్వాసించలేని బడుగుల్ని వెతకాలి

స్వేదజలం పారే శరీరాల్ని గుర్తించాలి

అంచెలంచెలుగా గాలిని పంచి

నిశ్శబ్దాన్ని శబ్దం చేస్తూ

గాలిని మాట్లాడించాలి!

అగ్నిని కవి అరచేతిలో ఆవిష్కరించాలి

ఎక్కడ రాజెయ్యని పొయ్యివుందో

ఎక్కడ అశక్తులు పొర్లాడుతున్నాయో

ఎక్కడ తమస్సు ఘనీభవించిందో

అక్కడ రగిలించాలి!

కవి నిశ్శబ్దానికి జీవితేశుడు

శబ్దానికి జనకుడు!

అకాశానికి సార్వభౌమత్వం

అయినా

పక్షిని ఎగరకుండా నిషేధించలేదు

చంద్రుడు నింగికి సామ్రాట్టు

నక్షత్రాల వెలుగుల్ని నిరోధించలేదు

పగలూ రాత్రీ కవి

తూర్పుకు ప్రయాణించే పథికుడు!

రెండున్నర పర్వాలు తెనిగించిన

నన్నయభారతం అసంపూర్ణమైతే

అర్ధపర్వంతో ఎర్రాప్రెగడ

పదిహేను పర్వాల్తో తిక్కన

మహా పథికులయ్యారు!