దండించాల్సిందే

కవిత

- డా|| కప్పగంతుల మధుసూదన్‌ -9246468076

ఆవేదనతో....

ఔను ! వాళ్ళను దండించాల్సిందే.

తొలిపొద్దులోనే పొలాలకెళ్ళి

దున్నుకోడమో .. విత్తుకోడమో చెయ్యకుండా,

ఆళ్ళ చెమట దిగుబడిని

యే దళారులకో.. దగుల్బాచులకో కట్టబెట్టకుండా ,

ఒకేళ అంత కష్టం చేయలేకపోతే, ఆపొలాన్ని

మా అంబానీలకో.. అదానీలకో అప్పగించకుండా

దినమూ.. ఎగసాయమంటూ మేడి కడతారా

పల్లెల్లో పరిశ్రమలేందని ఎదురు తిరుగుతారా !  వాళ్ళను దండించాల్సిందే !

 

నల్లధనాన్ని తవ్వి తియ్యాలని

అదాట్న నోట్లు రద్దుచేసి , అంత మంచి పనిజేస్తే

నానాయాగీ చేసింది యీళ్ళుగాదూ !!

ఇత్తనాలకంటారు,  కూలీలకంటారు, పురుగు మందు కంటారు

ఎరువుల కంటారు, తోలకాలంటారు , బాడిగలంటారు

అప్పుడే మునిగిపోయినట్లు,  ఆ పంచెల్ని ఎగ్గట్టుకోని

ఏటియం సెంటర్లలో నిగ్గి నీలుక్కోని

ఎండకో.. బొండకో., తినో.. తినకో..

ఆళ్ళచావు ఆళ్ళు జచ్చి   దాన్ని రాజ్యానికి చుడతారా !

ఎంత అలుసైపోయామీళ్ళకి

వదలకండిరా...     వాళ్ళను శిక్షించాల్సిందే !

 

మేమేదో కొత్తదనంకోసం 'రుణమాఫీ' అంటే

అదికుబేరులకు మాత్రమే వర్తించే కాన్సెప్టని గుర్తించరే వీళ్ళు

మహాఅయితే యీళ్ళు జేసే లచ్చల అప్పుల్ని నాలుగేళ్లు పస్తుండైనా లచ్చనంగా తీర్చెయొచ్చుగా!

అప్పుజేసినోళ్ళు పుస్తెలమ్మైనా తీర్చాల్రా  అంటే బుర్రూపుతూ యినకుండా

ఆడాడికోబోయి పెశాంతంగా బతుకుతున్న

ఆ విజయ మాల్యాల పేర్లు., నీరవ్‌మోదీల పేర్లు..

నలుగురి మధ్యల్లో జేరి   సణుక్కుంటున్నారే !

ధర్మం తప్పికూడా గొంతు పెగుల్తొందీళ్ళకి           

యీళ్ళని ఖచ్చితంగా   దండించాల్సిందే !

 

'అరే !   పాత ట్రాక్టర్లొద్దురా

ఆటివల్ల పొల్యూషన్‌ వస్తాది'  అంటే ఎంత కసి యీళ్ళకు

పాత ఆర్‌ టి సి   బస్సులు గుర్తొస్తాయా ...

మా కిందస్థాయి నాయకుల కాన్వాయిల క్కూడా అన్ని కార్లు ఎందు కంటారా ...

అయ్యి గూడా పొల్యూషనేనా ....

ఆళ్ళ ఆమదాల బుర్రలకు అర్ధం కావడం లేదుగానీ

సంవత్సరం మించి  అసలు మా వొళ్ళు యే కారైనా వాడారా

''పొల్యూషన్‌ గదా'' .... ఎప్పటి కప్పుడు మార్చేస్తుళ్ళా...

మేము ఆకాశంలోదిరిగేది గూడా అందుగ్గాదూ

ఐనా అయన్నీ యీళ్ళకెందుకు ?

దొరికితే మాత్రం వదలిపెట్టొద్దు .....   వాళ్ళను దండించాల్సిందే !

 

పథకాలు పెడుతూ.. ప్రాజక్టులు కడుతూ

పెద్దపెద్ద భవంతులు.. పదిలైన్ల రోడ్లు..

యిమానాలు, రైళ్ళు.....

మేమొకపాలినుండి  మొత్తంగా....

డెవలప్‌ జేసుకుంటూ పోతుంటే

డీజిల్‌పెరిగింది, పెట్రోల్‌ పెరిగింది, గ్యాసుపెరిగింది, ఖర్చుపెరిగింది

గిట్టుబాటు ధరొక్కటే పెరగలేదంటారీళ్ళు !

అయ్యి బెరిగితే  యియ్యిబెరిగి నట్టుగాదూ ?

అసలు  యెకానమీ గురించి యేందెలుసీళ్ళకి !

మా కార్ల ఖర్చు, యిమానాలఖర్చు ఫారెన్‌ఖర్చు, పార్టీఖర్చు  లెక్కలేస్తారా ?

యేంజేస్తార్లే అనుకుంటున్నారేమో !  . . . . .                        అటాక్‌ చెయ్యండీళ్ళ మీద !

 

కరవొచ్చినా మేమే ..ముంపొచ్చినా మేమే

పండినా మేమే  ..   ఎండినా మేమే

ఆళ్ళ యిత్తనాలు పుచ్చినా మేమే ...

యేసినపంట  సచ్చినా మేమే

ప్రతిదానికీ ప్రభుత్వమేనా  యీళ్ళకి

అసలీ అగసాట్లొద్దురాబాబూ .. పొలం అమ్మెయ్‌ .. ప్లాట్లేద్దామంటే

అన్నపూర్ణను అమ్మలేమంటూ యేడుస్తారీళ్ళు

యీళ్ళే  ప్రపంచాన్ని ఉద్ధరిస్తున్నట్టు

ఆ మైకులోళ్ళు .. పేపర్లోళ్ళు యీళ్ళచుట్టూజేరి గోలగోలజేస్తారు.

ఊరుకుంటే  ప్రమాదకరమీళ్ళు  ....    వీళ్ళను దండించాల్సిందే !

ఈ దేశాన్ని యిట్టావొదిలెయ్యలేక

జనాన్ని  అభివృద్ధి జేద్దామని

కులభేరులు,  మతభేరులు, యువభేరులు, నవభేరులు . . . అయ్యన్నీ జేసుకుంటూ. . .

డబ్బులిస్తూ .. పలావుబెడుతూ..  బతిమిలాడుతూ.. భంగపడుతూ. . .

మా తిప్పలేవో మేంబడుతుంటే ... బస్సులు బెట్టి జనాన్ని తోలుకుంటుంటే....

యీళ్ళూరికి బస్సులేదంట

'' మీటింగులకెట్టా వస్తది ? ''  అని నిలదీస్తారీళ్ళు

ఆ వూరి ఆడోళ్ళకు పురుడొచ్చినా , జనాలకు జరమొచ్చినా

పది కిలోమీటర్లు నడవాలంట...

రోజూ మార్నింగ్‌ వాకింగు, ఈవెనింగ్‌వాకింగు., పలకింపులు.పాదయాత్రలు . . . మేంజెయ్యట్లా. . .

నడక మంచిదేగా  !!

అసలీళ్ళను రోగాలు దెచ్చుకోమందెవరు ?

పిల్లల్ని కనమందెవరు ?   అంత కష్టపడుతూ పట్నానికి రమ్మందెవరు ?

పచ్చటి పొలాల్లో పొర్లాడి చావకుండా,

పొద్దుట్నే యీళ్ళకి టౌన్లలో పనేముంది ...

సోతంత్రం మితి మీరుతుళ్ళా ....   వదలకండాళ్ళని  !!

 

నాలుగుసార్లోడిపోయినా,  సిగ్గిడిసిపెట్టి

సారికీ మేం నిలబడ్డంలా  ....

ఆత్మాభిమానమంటా ...     బొంగూ  బోషాణమంటా  ...

యీళ్ళకి అప్పిచ్చినాసావే  .. యివ్వకపోయినాసావే

పంట పండినా సావే ...    ఎండిజచ్చినా సావే

బుడిక్కన యీళ్ళు సచ్చిపోయి  మానెత్తికి  చుడతారు .

కరెంటంటే కోతుండదా ... ఎగసాయమంటే  నష్టముండదా ....

ఎవరు జెప్పాలీళ్ళకి ?

చెప్పినా వినేదేవరు ?

 

యీళ్ళకు నిద్దర్రాక .. రేత్రిళ్ళూ పొలాల్లోదిరిగి

బక్క చిక్కిన రైతులంట .. యీళ్ళే ఎన్నుముకలంట ....

మేందిరగట్లా  రేయింబగళ్ళు

అక్కడికేదో కర్షకులు కరిగిపోతున్నట్టు

యేలికలు ఎదిగిపోతున్నట్టు ..... అంతా నెగిటివ్‌ ప్రచారం

 

పోలీసోళ్ళని బిలవండ్రా ...  కుళ్ళబొడవండీళ్ళని

భాష్పవాయువులొదలండి .. ఫిరంగులు పేల్చండి

వాటర్‌ పైపులతో గుంపులు చెదర గొట్టండి

లాటీకర్రలతో కాళ్ళిరగ్గొట్టండి

అదుగో.... ఆ మిలటరీ వాళ్ళను గూడా పిలవనంపిచ్చండి

వీళ్ళను మాత్రం వదలకండి

కొండల్నికూడా పెకలించే యీళ్ళని కొద్దోళ్ళనుకోకండి రోయ్‌ ...

యీళ్ళు నేలను మాత్రమే నమ్ముతారు

నేతల్ని ససేమిరా నమ్మరు !