జానపద విజ్ఞానంలో - పొడుపు కథలు

ఆర్‌. సుజిత
9177110048


జానపద విజ్ఞానంలో ప్రత్యేక శాఖగా చెప్పుకోతగినంత వ్యాప్తి పొడుపు కథలకు ఉంది. జానపద కవిత్వం, గద్య కథ, సామెత వైవిధ్యం గల ప్రక్రియలైతే పొడుపు కథలో వాటన్నింటి కంటే ఎక్కువ ప్రత్యేకత ఉంది. పొడుపు కథల్ని జానపద సాహిత్యంలో భాగంగా చెప్పుకుంటున్నా ఇవి గణిత రూపంలో, చిత్ర రూపంలో కూడా ఉన్నాయి.జానపద గేయ రూపంలో, సామెత రూపంలో, కథ రూపంలో కూడా పొడుపు కథలు ఉన్నాయి. మనిషికి విజ్ఞానాన్ని వినోదాన్ని పంచిపెట్టిన వాటిలో పొడుపు కథలు కూడాఉన్నాయని చెప్పడంలో అతిశయోక్తి లేదు. ప్రయోజనాత్మక దృష్టితో ప్రపంచంలోని ప్రతిసమాజంలో పొడుపు కథలను ఉపయోగిస్తారు. నిత్య జీవితంలో ఇవి కూడా భాగమైపోయాయి. పొడుపు కథలకు జీవితమే మూలాధారం. మనిషి జీవితంలో వచ్చే సమస్యలను ఎదుర్కొని సమస్యకు చిక్కుముడిని ఎలా అయితే విప్పుతారో పొడుపు కథలను పరిశీలిస్తే అవగతం అవుతుంది. పొడుపు కథలకు ప్రేరణ మనిషి జీవితమే.

ఇంగ్లీషులో పొడుపు కథను ''రిడిల్‌'' అంటారు. దీనికి మూలమైన రీడన్‌ అనే పాత ఇంగ్లీషు పదానికి సలహాఇవ్వడం అని అర్ధం ''పొడుచుట విప్పుటలో ఆనందమును వెలి యించునవి పొడుపు కథలు'' అని అన్నారు శ్రీ నేదునూరు గంగాధరం. తెలుగులో పొడుపు కథలకు ఆయా ప్రాంతాలకు సంబంధించిన పేర్లు ఉన్నాయి. తెలంగాణాలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో దీన్ని శాస్త్రం అని అంటారు. మరి కొన్ని ప్రాంతాల్లో శాస్త్రం అంటే సామెత.  ఇచ్చుకథ, విచ్చు కథ, విప్పుకథ, అడ్డుకథ మొదలైన పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. పొడుపు అంటే పొడవడం, పొడిచేటట్లుగా ప్రశ్నించడం అనే అర్ధాలు చెప్తుంటారు. గుచ్చడమే ప్రధాన పనిగా ఉండే పచ్చ పొడుపు అందరికి పరిచయమే. సూటిగా చెప్పడానికి బదులుగా వేరొకటి చెప్పడం వల్ల మారు కథ అనే పేరు వచ్చుంటుంది. ఒక సమస్యను అడిగినప్పుడు విప్పు కథ, విచ్చు కథ అనే పేర్లు వచ్చుండొచ్చు.

గంభీరత్వాన్ని కలిగి ఉండడం పొడుపు కథలకు ప్రధాన లక్షణంగా చెప్పవచ్చును. బుద్దిచాతుర్యానికి వీటిలో ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉంది. పొడుపు కథను గంభీరం వుట్టిపడేలా అడగడమే ప్రశ్నించేవాడి వంతు. అడిగిన దాన్ని తెలివిగా విప్పడమే విన్నవాడి వంతు. పొడుపు కథలో మరో గుణం హాస్యం. హాస్యానికి తోడు ఒక్కొక్కసారి వ్యంగ్యం కూడా కనిపిస్తుంది. ప్రకృతితో సంబంధం ఉండడం పొడుపు కథల మరొక లక్షణం. ప్రకృతికి సంబంధించిన అనేక వస్తువులు దీనిలో స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. పొడుపు కథలో కనిపించే ఆలోచన, బుద్ధి, శక్తి జానపదులు వీటిని ప్రయత్న పూర్వకంగా కల్పించి ఉంటారు. ప్రశ్నోత్తర రూపంలో ఉండేవి తెలుగులోను ఉన్నాయి. ఇవి పాటల రూపంలో ఉండవచ్చు లేక గద్య రూపంలో ఉండవచ్చును. ఇలాంటి పొడుపు కథలు ఎక్కువగా పెళ్ళిళ్ళలో వాడుతుంటారు.

భారతదేశంలోని పొడుపు కథల వికాసాన్ని గురించి చెప్పేటప్పుడు వేదాల తర్వాత మహాభారతాన్ని చెప్పుకుంటారు. ప్రకృతికి, నీతికి సంబంధించిన చాలా పొడుపు కథలు మహాభారతంలో ఉన్నాయి. నీతికి సంబంధించిన పొడుపు కథలు జాతక కథల్లో ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని సమస్యాత్మక కథారూపంలో ఉన్నాయి. రాజు చనిపోయిన తర్వాత మరొకర్ని ఎన్నుకోవడానికి పొడుపు కథలు వేసి ఎన్నుకొనే విధానం జాతక కథల్లో ఉన్నాయి.

తెలుగు పొడుపు కథలకు కూడా విభజన ఉందని (ఆంధ్రుల జానపద విజ్ఞానం) డా|| ఆర్‌.వి.యస్‌. సుందరం తెలియజేశారు. పొడుపు కథల నిడివిని బట్టి చిన్నవి, పెద్దవి అని రెండు రకాలుగా విభజించవచ్చని టేకుమళ్ళవారు సూచించారు.

చిన్నవి :

ఎందరు ఎక్కిన విరగని మంచం    (అరుగు)

ప్రతి ఇంట్లో ఒక నల్లోడు     (మసిగుడ్డ)

ఆకు చిటికెడు కాయ మూరెడు    (మునగకాయ)

పెద్దవి :

చూస్తే చూసింది కానీ కళ్ళు లేవు

నవ్వితే నవ్వింది కానీ పళ్ళు, నోరు లేవు

తంతే తన్నింది కానీ కాలు కాదు  (అద్దం)

అడ్డగోడ మీద ముద్ద చెంబు

తోసిన ఇటు పక్కపడదు

అటు పక్కపడదు (ఆబోతు మూపురం)

ప్రశ్నల రూపంలో ఉండేవి కొన్ని :  

ఆకలేయదు నీరు తాగదు నేలని పాకదు ఏమిటి?                  (విద్యుత్‌ తీగ)

కొమ్ములుంటాయి కానీ ఎద్దు కాదు

అంబారీ ఉంటుంది కానీ ఏనుగు కాదు (నత్త)

గేయంలాగ ఉండేవి కొన్ని :

చాక్లెట్లు బిస్కెట్లు దాచుకోవడానికి జేబు అక్కరలేదు

పలకా బలపం పెట్టుకోవడానికి సంచి అక్కర్లేదు

అన్నింటికి కంగారు పడుతుంది

ఆస్ట్రేలియా నుంచి వచ్చింది (కంగారు)

చీకటి పడకముందే

ఇంటికి చేరాలనే తోందరేం లేదు

రాత్రయినా, పగలైనా

చేత దీపం పట్టుకొని తిరుగుతుంది  (మిణుగురు)

పొడుపు కథలను గుర్తుంచుకొనేటట్లు చేసేవి వాటి అంత్యప్రాసలు. చాలా పొడుపు కథల్లో చివరి అక్షరమో, చివరి రెండక్షరాలో, పదాలో అంత్యప్రాసల రూపంలో ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించినవి కొన్ని -

    దూడ అక్కడనే ఉండు

    ఆవు పోతావుండు (గుమ్మడికాయ తీగ)

    తెలిసి కాయ కాస్తుంది

    తెలీకుండా పువ్వు పూస్తుంది (అత్తి చెట్టు)

    తోలుతో చేస్తారు

    కర్రతో చేస్తారు

    అన్నం పెడతారు

    అదే పనిగా బాదుతారు (మద్దెల)

ప్రకృతిలోని చెట్లు, చేమలు, ఆహార పదార్థాలు లెక్కకు మించినవి పొడుపు కథల్లో దాగి ఉంటాయి. అసలు పొడుపు కథల ఉత్పత్తికి ప్రకృతిని ఆరాధించే మానవుని మనస్సుకీ సంబంధం ఉందని విద్యాంసుల నమ్మకం. అందువల్లే ప్రకృతిలో మన చుట్టూ కనిపించే వస్తువులు అనేకం.

వాటిలో కొన్ని -     

తల్లి దయ్యం పిల్ల పగడం    (రేగుపండు)

ఒకటి తోటి రెండు పిల్లలు     (వేరుశనగ)

కథ రూపంలో ఉండే  పొడుపు కథలు :

అనగనగా ఒ అప్సరస ఆమె పేరులో మధ్య అక్షరం తీసేస్తే మేక (మేనక)

మనదేశంలో ప్రధాన రంగమైన వ్యవసాయం వందల కొద్ది పొడుపు కథల ఆవిర్భావానికి కారణం అయ్యింది. పంటలకు సంబంధించినవి కూడా ఉన్నాయి.

ఈకలు ఈరమ్మ ముళ్ళ పేరమ్మ సంతకు వెళితే అందరూ కొనేవారే (ఉల్లిపాయ)

పైడి పెట్టెలో ముత్యపు గింజ (వడ్లగింజ)

చింకిరి చింకిరి గుడ్డలు

రత్నాలలాంటి బిడ్డలు     (మొక్కజొన్న)

కొన్ని  పొడుపు కథలు విశ్వంలోని ఖగోళ వస్తువులను గురించి ఆకాశం, నక్షత్రాలు, చంద్రుడు మొదలైన వాటిని

ఉపమేయాలుగా కలిగినవి ఉంటాయి. వాటిల్లో కొన్ని -

రాజుగారి తోటలో రోజాపూలు

చూసేవారే కానీ కోసేవారు లేరు (చుక్కలు)

అంతులేని చెట్టుకు

అరవై కొమ్మలు  

కొమ్మ కొమ్మకు

కోటి పూలు

పువ్వులలో రెండే కాయలు

(ఆకాశం, చుక్కలు, సూర్యుడు, చంద్రుడు)

'ఒకదాన్ని మించి మరొకటి' అన్నట్లుగా జానపద విజ్ఞాన క్షేత్రంలో ఇలా చెప్పుకుంటూపోతుంటే ఒకదాని మించి మరొకటి ఉంటుంది. పొడుపు కథలు కాలక్షేపానికి మాత్రమే కాదు. మానవ జీవితానికి కూడా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఇవి వినోద సాధనం మాత్రమే కాక విజ్ఞాన సాధనం కూడా. ఇవి జానపదుల బుద్ధి వికాసానికి బలమైన పరికరాలుగా ఉంటాయి. పొడుపు కథను అడగడం, ఎదుటి వారు దానిని విప్పడం పిల్లలకు వినోదాన్ని, దానితోపాటు బుద్ధి వికాసాన్ని కూడా కలిగిస్తాయి. పొడుపు కథలలో ఆదిమ మానవునికి సంబంధించిన అనేక ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు ముడిపడి ఉన్నాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో వీటిని నిషేదించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా నాట్లు సమయంలో, కోతల సమయంలో వీటిని నిషేధిస్తారు. అన్ని సమయాల్లో వినోదంతో కాలం గడిపేస్తే పొలం పనులు సరిగా జరగవనే అభిప్రాయం దీనికి కారణం కావచ్చు. జానపద సాహ్యితంలోని వివిధ ప్రక్రియల్లో ఎక్కువగా గేయాలు గురించిన అధ్యయనం జరిగింది. తర్వాత కథాగేయాలు, కథలు, సామెతలు, చిట్టచివర పొడుపు కథలు ఉన్నాయి.