సి.ఎస్‌. నారాయణ

1880లో తెలుగు నాటక రంగం పుట్టిిందని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే రాజమండ్రి బాలికోన్నత పాఠశాలలో కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు గారు వ్రాసిన ''వ్యవహార ధర్మబోధిని' అనే తొలి తెలుగు రూపక ప్రదర్శన జరిగింది. అందుకే 1980లో నాటక శతజయంతి జరుపుకోవడం జరిగింది.          - సి.ఎస్‌. నారాయణ

('20వ శతాబ్ధంలో తెలుగు సాహిత్య వికాసం' పుస్తకంలోని 'సాంఘిక నాటక రంగం - పరిణామం' వ్యాసం నుండి. సంపాదకులు: కొట్టి రామారావు, జిసనారా.  ప్రచురణ: ఆంధ్ర సారస్వత సమితి, మచిలీపట్నం. ప్రచరించిన సంవత్సరం 2001)