నిర్బంధ ఆధారం

సయ్యద్‌ జహీర్‌ అహ్మద్‌
9505152560


గాలిపటానికి గాలి ఎంత ఆధరువో
గాలిలో దీపానికి అరచేతులు అంత ఆధారం
ప్రాణి కోటికి ప్రాణవాయువు ఎంత అవసరమో
మనిషి బ్రతుక్కి గుర్తింపు అత్యవసరం కాదేమో!
కుక్కలు మొరుగుతాయి విశ్వాసంగా
నక్కలు ఎత్తులు వేస్తాయి జిత్తులుగా
రాచిలుకలు పలుకుతాయి అద్భుతంగా
రాబందులు పీక్కు తింటాయి అమానుషంగా
కోయిలలు ఆలపిస్తాయి కలకలంగా
స్వేచ్ఛను హరించే మంత్రం ఇక్కడ పారదు
వలువలు కట్టుకొని పుట్టుక లేదు
గిట్టుక మునుపే వలువలు వీడలేదు
ఈ దేశపౌరునికి స్వేచ్ఛగ మసలే వీలులేదు
జననం మొదలు మరణం దాక
ధృవపత్రాల దాఖలు
అన్నీ కారాచరణ రూపకల్పనకే
విద్యాసంస్థల కార్డునుంచి మొదలైన ప్రహసనం
రేషన్‌కార్డులో నమోదైతే బుక్కెడు మెతుకులు
ఓటర్‌కార్డుతో ఎన్నుకుంటే గుర్తింపుపాలకులు
ఏ రాయి అయితేనేమి పళ్ళూడగొట్టడానికి
పులి చర్మం కప్పుకొని కరితొండం పెట్టుకొని
'నందన్‌ నిలేకని' ఉపదేశించిన క్రానికల్‌ డిజార్డర్‌
శేషాచలంలో రగిలిన దావానలంలా
అనుసంధానింపబడుతుంది ఆధార్‌కార్డు
విద్యాబుద్ధులకు వైద్యోగేతరబద్ధులకు
జలవిద్యుత్‌ వినియోగాలకు
బ్యాంకు ఖాతాలకు గ్యాస్‌బండలకు
ఇంధన వాహనాలకు నిమ్‌ కార్డులకు
కార్మిక కర్షక ఉపాధివేతనాలకు
భూమి భాటకాలకు
పల్లేరు మీది నడక నెమ్మదిగా....
ప్రజాస్వామ్యదేశంలో
ప్రజాస్వేచ్ఛ దిగ్బంధనం.
పేవ్‌మెంటును పర్చుకున్న
యాచకుణ్ణి
రాతిని ఆయుధం చేసి
గస్తీ చేసే ఉన్మాదిని
ఐరిష్‌తో బంధించి
ఆధార్‌ నమోదు చేయగలరా?