ఆఖరి పోరాటం(కవిత)

జి. తిరుపతిరావు
94 40 30 24 84


విడిచిన చొక్కా జేబులో చూశాను ..... లేవు.?
సొరుగులో చూశాను ..... లేవు.?
అద్దం వెనకాల చూశాను ..... లేవు.?
పాత డైరీ లో ... పాత పుస్తకాల్లో ....లేవు...!?
ఇక్కడ .... ఈ పేపర్‌ క్రింద ... ఉంటాయా ... ?
.... చూద్దాం..!

దొరికితే బావుడ్ను ...!! ప్చ్‌ .... లేవు.
చెక్క బీరువాలో ...
చీరల క్రింద?! ...    ఉంటాయా ?
నాకు తెలీకుండా... ఏమైనా దాచిందా?..?
ఛ... ఛ .... తను అటువంటిది కాదు.
''నాన్నా ....సింగిల్‌ రూల్‌ కావాలి...''
''అలాగే నమ్మా..''
పోని నాకు ఇవ్వవలసిన వాళ్ళున్నారా ?
జగన్నాధం, సూరిగాడు, రమేశ్‌,
ప్యూన్‌ పాపారావ్‌...
ఉహు .. ఇవ్వక్కర్లేదు.
''ఏవండీ.... సరుకులు...
''తెస్తాను''  
-2-
వెతుకుతున్నాను ....ఊరెళ్ళొచ్చిన పెట్టె..
తన హ్యాండ్‌ బ్యాగ్‌ ... ఆలోచిస్తున్నాను,
ఏమైనా రావలసినవి ఉన్నాయా ?
నో.. నో.. లేవు ....
ఎవర్నైనా అడిగితే ...
ఎన్నిసార్లని అడుగుతాను.
పోనీ .. మళ్ళీ అడిగితే ,
వద్దు ఎన్ని సార్లని...
వెతుకుతున్నాను,
ఆలోచిస్తున్నాను....
వెతుకుతున్నాను....
నెలాఖరు కదా !!
విశ్వంభర.... , మైదానం....,
త్వమేవాహమ్‌... అంతర్ముఖం .....
మహాప్రస్థానం .....
వెతుకుతున్నాను....

జాతి (కవిత)

మంత్రి కృష్ణమోహన్‌
9441028186


మొన్న
స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలాన
జాతి
దేశానికి పర్యాయమైంది
నిన్న
భాషా ప్రయుక్తాల సమయాన
జాతి

రాష్ట్రానికి పరిమితమయ్యింది.
ఇవాళ
ఎవరి డిమాండ్ల గురించి వాళ్ళు
జాతి
కులవాచికమయ్యింది
రేపటిరోజు
ఈ జాతి
ఏమవుతుందో?
జాతి అంటే
మానవజాతి కూడానని
మరచిపోయినట్లున్నాం.