మహా చైతన్యజ్వాల వేమన

కొలకలూరి ఇనాక
దాదాపు నాలుగువందల సంవత్సరాలకి పూర్వం తెలుగు నేలనంతా చుట్టి  తన సాహిత్యంతో సమాజాన్ని 
ఉద్ధీపింపజేసిన మహా చైతన్యజ్వాల వేమన. ఆయన పద్యాలు చదివితే ఆయన కాలం నాటి సమాజం తెలుస్తుంది. ఆనాటి సమాజంలోని దుశ్చర్యలు, దుర్మార్గాలు, అమానవీయమైన వాటిని, అసాంఘికంగా ఉండే శక్తులిని ఏ రకంగా తను తూర్పారబట్టాడో ఆ పద్యాలు చెబుతాయి. ఆ పద్యాల్ని ఆధారం చేసుకొని మనం ఆనాటి సమాజాన్ని ఊహించొచ్చు. ఎలా ఉంది ఆ సమాజం. ఈ సమాజం ఎట్లా బాగుపడుతుంది అని ఆరాటపడ్డ ఒక చైతన్యజ్వాల. ఎవడండి తన కాలంలో ఉన్న సమాజాన్ని సాహిత్యంలో నిక్షిప్తం చేసిన తెలుగు రచయిత. అంతగొప్ప రచయిత, అంతగొప్ప కవి, అంత గొప్ప మేధావి.  అంతగొప్ప ఆలోచనాపరుడు యోగిగా జీవించాడు అంటే మన అందరికీ యోగివేమన అనే గుర్తు. ఇప్పుడు ఆయన కవిత్వాన్నే గుర్తుగా పెట్టుకుని ప్రజాకవి వేమన అంటున్నాం. ఈ ప్రజాకవిని గురించి ప్రజా కవిత్వాన్ని గురించి ఆలోచన చేయడానికి ఇది మంచి అవకాశం. నాకెప్పుడూ అనిపిస్తుంటుంది. వేమన పద్యాలుగా ప్రచారమైనవన్నీ వేమన పద్యాలేనా అని. 
ఆటవెలదిలో 
ఉండేవి మాత్రమే, విశ్వదాభిరామ వినురవేమా అనే మకుటం ఉండేవి మాత్రమే వేమన పద్యాలు అయ్యుంటాయనీ అందర్లాగే నేనూ అనుకోవడం జరిగింది. ఆయన పేరుతోనే వేమనను సంభోదిస్తూ  కందపద్యాలు ఉన్నాయి. ఆ పద్యాలు ఆయనే రాశాడా లేదా అనేది మనకు సందేహం. ఆ రచనల మీద జాగ్రత్తగా ఆలోచన చేస్తే ఒక స్పష్టమైనటువంటి అవగాహన ఏర్పడుతుంది. వేమన అనే మనిషి ప్రజలలో 
ఉన్నాడు. ప్రజల నాల్కల మీద ఉన్నాడు.  అందరికీ అతని పద్యాలు తెలుసు. పాడుకుంటుంటారు. నాలుగువందల 
ఏళ్ళుగా తెలుగు జీవితంలో అవి ఉన్నాయి.  కాని పండితుల దగ్గరకు వచ్చేసరికి అవి దూరమయ్యాయి. ప్రజలలోవి మాత్రమే ఉన్నాయి. ప్రజల నాల్కల మీద ఉన్నవే కనిపిస్తున్నాయి. వీటిని సి.పి. బ్రౌన్‌ సేకరించి, ఇంగ్లీషులోకి అనువదించి రాయల్‌ ఇనిషియేటివ్‌ సొసైటీ పుస్తకంలో ముద్రించి ప్రపంచానికంతటికీ పంచిపెట్టిన తర్వాత భారతదేశంలో ఆంధ్రదేశంలో ఒక గొప్ప కవి ఉన్నాడని ప్రపంచానికంతటికీ తెల్సింది. తర్వాత మన పండితులు తెలుసుకున్నారు. పామరులందరికీ ముందునుంచీ తెలుసు. సామాన్యులందరికీ ముందునుంచీ తెలుసు. ఆయన పద్యాలన్నీ వాళ్ళకు వచ్చు. కానీ ప్రపంచం గుర్తించిన తర్వాత వేమనకి మనం గుర్తింపునిచ్చామని మొట్టమొదట మీరు గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకు వేమనను నిరాకరించటానికి ప్రయత్నించారు మనవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఆయన తిట్టిన తిట్టు తిట్టకుండా తెలుగుజాతి యొక్క సామాజిక స్థితిలోని దుర్మార్గాన్ని తూర్పారబట్టాడు. అది అందరూ అంగీకరించలేకపోయారు. సామాన్యులు అంగీకరించారు. అంగీకరించినవారు ఆరాధించారు. అంగీకరించని వాళ్ళు తిరస్కరించారు. తూష్ణీభావం చూపించారు. ఈ కారణంగా ప్రజల్లోకి అందర్లోంచీ రావలసిన మనిషి సామాన్యుల, పల్లెజీవితాల్లోని వారిదగ్గర ఉండిపోయే పరిస్థితి చాలా కాలం వచ్చింది. సి.పి.బ్రౌన్‌ను తెలుగు దేశానికి తీసుకొచ్చి వేమనని మనకు అందేటట్టు చేసినటువంటి ఒక పుణ్యాత్ముడు. ఆంగ్లేయ పాలనవల్ల ఆంధ్రదేశంలో తిరుగాడడం వల్ల మనకు మేలు జరిగిందనేది మీరు గుర్తుంచుకోవాలి.