ప్రశ్నార్థకపు వాన !

తమ్మెర రాధిక
9440626702


ఉత్తరపు ఆకాశాన
ఆశా సౌధం వలె మబ్బు నిలబడింది
కురవనా వద్దా అని !
పడమటి కొండల్లోని సూరీడు
శూన్యతా శిఖరాల చాటున
ఎన్ని పగళ్ళు ఎన్ని రాత్రుళ్ళు
నిద్రలేని తనంతో గడిపాడో ధరణి విస్తుబోయేట్టు !!
ఊరి చుట్టూ ఎన్ని అందాలు విరబూస్తున్నా
జ్ఞాపకం వుందా నేస్తం, చరిత్ర చెప్పే సత్యం ?
ఎండిపోయి బీటలు, చరిత్ర నేల పగుళ్ళు
కూలిపోయి పిచ్చి చెట్లు మొలిచిన ఫ్యాక్టరీ గూళ్ళు

కృంగిపోయి గతుకులు మిగిల్చిన రోడ్లు

గ్రామాలని తల్లి స్తన్యం నుంచి వేరు చేసిన మారీచులు మల్లె

తల్లడిల్లి పోయేలా చేసి,

చెరువులు చెరబట్టి,

కుంటలలో ఇటుక బట్టీ పెట్టి

నేల చెరుగులో ఏ మూల చూసినా చిన్నారి గ్రామం

మానప్రాణాలు పణంగా పెట్టిన ఛాయలే !

కరెంటుకు విడిచిన అశువులు, నీటికి తపించిన గొంతులు

గ్రానైటు కొండలను పిండి చేసి

ఊరి మీదికి ఉసిగొల్పి....

చెట్టూ చేమల్ని నేలరాల్పి...

బీడు నేలలు నాగేటి చాళ్ళని మరిచి

ఎన్ని యుగాలైందో !

కూలిపోయిన మంచెల మీంచి

వడిసెల రాయిలాంటి

పాట.... రాత్రిపూట....

రైతు గుండెను గాయపరుస్తూనే వుంది !

ఎవరు నిర్మించారో గ్రామ స్వరాజ్యాన్ని

ఎవరు నిర్మూలించారో ఊరి స్వరూపాన్ని

మరణపు సరిహద్దులన్నీ చెరిపేసి

స్మశానాన్ని మనిషి గుండెల్లో

ఖరారు చేసి బ్రతకమని !

కురిసే మబ్బు కూడా జాడలు తీస్తోంది

వానిస్తే ఊరు నాకేమిస్తుందని?

నిశ్శబ్దానికి అవతల మిగిలిపోయిన

ఋతువుని తిరిగి

మనుషుల్లో ప్రవేశపెట్టడం కోసం

మూలాలు వెతుక్కుంటున్న శిశుత్వపు

చినుకు మబ్బై వచ్చింది

వాన కురవనా వద్దా అని !!!