గుండె నిండిన స్వ‌ప్నాలు

- కొల్లూరి

9848121763
గుండె నిండిన స్వ‌ప్నాలు
జీవన సాఫ్య సోఫానాలు
ఎన్ని చిక్కుముళ్లున్నా లెక్కచేయని
భవిష్యత్తు కర్తవ్యా రెక్కు
రక్తాన్ని సస మరిగించి
ఆశయ గమ్యానికి పేర్చిన మెట్లు
గ్రీష్మాులు ఎన్ని ఎదురైనా
మళ్లీ మళ్లీ తలెత్తే సరికొత్త చిగుళ్లు
దిగు గుదిబండ కసిగా, కర్కశంగా
బతుకుపై రాతి పాదం మోపనీయకుండా
అడ్డుపడే సరికొత్త ఆశ ఉషోదయాు
సంక్షుభిత సంచనా జీవన కడలిలో
ఊహ కందని ఉదాసీనత కెరటమై
బతుకంతా అ్లకల్లోం సృష్టించకుండా
ఒంటరిని చేసి మూగవేదనలోకి తోసేయకుండా
అశ్రు సునామీు చుట్టుముట్టనీయకుండా
ఓదార్పునిస్తూ దారిచూపే మెగుదీపాలు
ఈ స్వప్నాలే లేకుంటే
ఈ సుందర ప్రపంచం ఉండేదా!
ఈ నాగరిక నడకలే ఉండేవా!
మనిషి నవనవోన్మేషకుడై
ఈ అణుగోళ కక్ష్యాంతర సీమను సందర్శించేవాడా!
విశ్వాంతరాళమై వికసించేవాడా, విస్తరించేవాడా!
పరిణామశీతను పసిగట్టే చనశీతను సాధించేవాడా!
గురుత్వాకర్షణ కేంద్ర క్రాంతదర్శి కాగలిగేవాడా!
దిక్కుదిక్కులో తనో దిక్సూచిగా దీప్తి చెందేవాడా!
సప్త సముద్రాను తన ఊహ రెక్కతో దాటి
ఈ భూగోళాన్ని తన గుప్పెట్లో ఇముడ్చుకోగలిగేవాడా
మట్టే జీవకోటికి పునాదిగా నిుస్తుందని
రాలే చినుకు ముత్యమవుతుందని
వీచే గాలి వేణువవుతుందని
ఎగిసే మంట చనమవుతుందని
సూర్య కిరణమే జీవన కెరటవుతుందని
ఊపిరి ఉంటేనే జీవితమని
అమానవీయ బతుక్కు మరణమే పూరణమని
తెలియజెప్పినవీ స్వప్నాలే గదా!
స్వప్నం, జీవితం..అద్వైతం!
స్వప్నాు మన బతుక్కి సముజ్జ్వ దీపాు
స్వప్నాు మన చరిత్రకు శ్వాసకోశాు
స్వప్నాు మన శాస్త్రీయతకు మార్గదర్శకాు
స్వప్నాు మన ప్రగతికి చదునైన మార్గాు
స్వప్నాు మన ఆధునికతకు అంతర్వాహిను
స్వప్నాు మనల్ని మనం మార్చుకునే సీతాకోకచిుకు
గుండె నిండిన స్వప్నాు
మనిషి బతుకు సాఫ్య సార్థకాు
మనిషిని ఆశాజీవిగా మార్చే ఉచ్ఛ్వాసనిశ్వాసాు
మనిషిని అంతరిక్ష శోధకునిగా మార్చిన
సత్యపథ సోపానాు!