నాలుగొందల ఏళ్లనాడే

కవి పిఎన్‌ఎమ్‌
పల్లవి :
నాలుగొందలేండ్లనాడె కుళ్ళును జూశావు
కళ్ళుమూసుకునుండలేక పద్యాలు రాశావు
నువ్‌ సెప్పిన సెరితలే నేడు
గుచ్చుతున్నాయింకా మాయని గురుతులై నేడు
అనుపల్లవి :
ఏమని చెప్పను వేమన సామీ దండాలు నీకూ
ఇపుడు లోకం తీరు రోజురోజుకూ గండాలు మాకు
చరణం :
దొంగలు దొరలై తిరుగుతున్నారు రౌడీలు రాజ్యమేలుతున్నారు.
కులం మతమని కొట్టుకుంటారు మీదే తప్పని తిట్టుకుంటారు..
తప్పులెన్నువారు తండోప తండమ్ము...(పద్యం)  ||ఏమని||

చరణం:
వేలకోట్లు తిని బొక్కేటోళ్ళకు - బ్యాంకు రాయితీలు
అన్నం పెట్టే రైతన్నలకు - ఆకలి ఉరితాళ్ళు
కూలినాలి బీదోళ్ళ బతుకులూ - ఎన్నాళ్ళైనా మారవ సామి
ఎన్నికలప్పుడు వాగ్ధానాలు - గద్దెనెక్కేవాళ్ళ బుద్ది మార్పులు
అల్పబుద్ది వానికి అధికారమిచ్చినా...(పద్యం)|| ఏమని ||
చరణం :
నిర్భయ అబయా, ఆయేషాలు - ప్రతిరోజు ప్రత్యక్షమే
గడపదాటినా మహిళలు - తిరిగిరావటం కష్టమే
ఆడపిల్లంటే ఛీకొడతారు - కడుపులోనే చిదిమేస్తారు
దాసీ మంత్రీ మాతా రంభనీ - పొగిడి పెళ్ళాన్ని ఇరగ్గొడతారు 
తన్నుగన్న యట్టి తల్లి వంటిది సుమ్ము... (పద్యం) ||ఏమని|| 
చరణం :
పుట్టినోళ్ళు సచ్చేంత వరకు - భూమ్మీదె బ్రతకాలిరా
నిలువనీడ లేనోళ్ళందరికీ  - సోటు వెతకాలిరా
వేల ఎకరాలు భూబకాసురులు - దర్జా దొంగలు కబ్జాదారలు
నేల తల్లినీ  సరుకుగ మార్చి - రియలెస్టేట్‌ వ్యాపారం జేసిరి
భూమి నాదియనిన భూమి పక్కున నవ్వు.. (పద్యం)          ||ఏమని||
చరణం:
డెబ్బయేళ్ళు నిండినా స్వతంత్య్రం - మారదే కుతంత్రం
కులం పేరునా అవమానాలతో - బతుకులు దౌర్భాగ్యం
పూర్వజన్మ పాపాల ఫలితమే - హీన కులంలో పుట్టారంటూ 
వందల వేల యేళ్ళనుండి - మము మాయజేసినారే.. 
చరణం:
పద్యాలలో పోరు శంఖాన్ని పలికించావయ్యా
మీ బాటలోనే మేం పాటలమై కదిలొస్తామయ్యా
మతోన్మాదము కులవివక్షపై ప్రత్యక్షసమరం చేస్తాం సామి
ప్రజానాట్యమండలి సైనికులం జనంగొంతులై చేస్తాం  యుద్దం
పట్టు పట్టరాదు - పట్టు విడువరాదు... (పద్యం) ||ఏమని||