ఉమ్మడి కుటుంబం


ఎస్‌. సుమిత్రాదేవి, 7207550867
వాళ్ళంతా ఒకే కుటుంబం కాదు
బంధువులు కూడా కాదు
తాత, మామ, బాబాయ్‌, పిన్ని, పెద్దమ్మ, పెద్దయ్య
అంటూ - అక్కచెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ముల్లా కలసి ఉంటారు
చిన్ని చిన్న పిచ్చుక గూళ్ళలో, కష్టసుఖాల కలనేతలు,
ఏక మనస్కుల శ్రమజీవులు
కలగూరగంపలాగ విభిన్న కులమత రీతుల
పండగ పబ్బాల పరస్పర ప్రసాదుల స్వీకర్తలు
వేకువనే పొట్టకూటికి తలొక దిక్కుకు ఎగిరిపోతారు
నిద్రించిన రోడ్లు, ¬టళ్ళు, దుకాణాలు
వీరి చెమటతో ప్రాణం పోసుకుంటాయి
కర్మాగారాల సైరన్‌ శబ్దంలో,
వారి అంతరాంతరాల ఘోష వినిపిస్తుంది
రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని, ఎర్రబారిన పొద్దు తరువాత
ఇంటి గూటిలో వాలిపోతారు
నాణేనికి రెండోవైపు వలె
చిమ్మచీకటిలో మరో లోకంలో మునిగిపోతారు
తాగుడు, కొట్లాటలుగా తీవ్రతరమైన అమాయకత్వం
ఇంటిమీద కాకిని కూడా వాలనివ్వని పచ్చగడ్డి మంట
అయినా
సాటి మనిషి ఆపదలో మాత్రం
అన్నీ మరచి, బంధుజనంగా సంఘటితాప్తులు అవుతారు
అప్పుడప్పుడే చదువుకొస్తున్న బాలకిరణాల వెలుగులో
ప్రపంచాన్ని దర్శిస్తున్న నిరుపేదలు
పూరిపాకల నిరుపేదలే
కానీ
నిరుపమాన ఆత్మీయతల ఆస్తిపరులు
రక్తబంధం కాకపోయినా
వాడ వాడంతా
ఒక మానవత్వపు ఉమ్మడి కుటుంబం