మిత్రమా... ఎటెళ్ళిపోయావు !

దార్ల వెంకటేశ్వరరావు
09182685231


మిత్రమా... నువ్వెక్కడికెళ్ళావు !
నువ్వు కనపడక
నిన్నటిదాకా నువ్వు కన్న కలలన్నీ
గుండెల్ని బాదుకుంటున్నాయి
కలలు కనడం కోసమే
ఎన్నిసార్లో బలవంతంగా మూసుకున్న
కళ్ళేమిటో తెరవడానికే
భయపడుతున్నాయి
లైబ్రరీలో నీకోసమే
తెరిచిన హృదయంలా పుస్తకాలింకా
చేతులు చాచి అలాగే చూస్తున్నాయి
విస్తర్లో సంపూర్ణంగా వడ్డించి
నిన్ను అసంపూర్ణంగా లాగేసిందెవరు?
నీ మునివేళ్ళ స్పర్శ లేక
మాటల్నేర్చుకుంటున్న
కాగితాలలా దుఃఖిస్తున్నాయేంటి?
ఎక్కడికెళ్ళావు మిత్రమా....
నిన్ను చూసినప్పుడల్లా
భాషంటే యాంత్రికం కాదనిపించేది
భాషంటే భావవ్యక్తీకరణకో
భాషంటే బాధల వ్యక్తీకరణకో
మానవత్వం పరిమళించడానికో
బలమైన సాధనమనిపించేది
నువ్వెక్కడికి వెళ్ళిపోయావు
ఎవ్వరికైనా చెప్పావా?
నువ్వు జల్లిన అక్షరాల్నింకా ఏరుకుంటున్న
గిరిజన తాండాలకైనా చెప్పావా?
వేదనల్ని పట్టించుకోని
భాషావేత్తలనుకునేవాళ్ళకైనా చెప్పావా?
రెప్పలార్పకుండా
నీతో కలిసి కష్టసుఖాల్ని పంచుకునే
నీ సహజీవితానికైనా చెప్పావా?
నువ్వెప్పుడొస్తావని చెప్పాలి
నువ్వు రాగానే నిన్ను అభిషేకించాలని
కళ్ళళ్లో ఒత్తులేసుకుని
చేతుల్లో చిరునవ్వుల్తో ఎదురుచూసే
ఆశలదీపాలకైనా చెప్పావా?
ఎవ్వరికీ చెప్పకపోయినా
ఉద్యోగం వచ్చాక్కూడా
ఇంకా దేవులాటలేమిటంటూ
కునుకుపాట్లుపడే వాళ్ళకైనా చెప్పావా?
మిత్రమా... నువ్వెక్కడికి  వెళ్ళిపోయావు?
నువ్వు లేవంటే నమ్మలేకపోతున్నాను
నువ్వు మళ్ళీ కనబడవంటేనే
అటు చూడలేకపోతున్నాను!
నువ్వెటూ కనపడకపోతే
అటూ ఇటూ ఎటు చూసినా
చీకట్లేవో కమ్మినట్లవుతోంది!
మిత్రమా.. నువ్వెక్కడికెళ్ళిపోయావు!
(మిత్రుడు డా. అడబాల అప్పారావు
ఆకస్మిక మరణాన్ని జీర్ణించుకోలేక....)