అనంతపురంలో ఒక అద్భుతమైన దినమిది

శాంతినారాయణ
అనంతపురంలో ఒక అద్భుతమైన దినమిది. ఇటీవల కాలంలో ఇంత పెద్ద సాహిత్య సభ అనంతపురంలో మనం చూడలేదు. వేమన గొప్ప ప్రజాకవి అనడానికి ఈ రోజు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఈ సభే నిదర్శనం. వేమన ఒక గొప్ప తత్వవేత్త. 

ఒక గొప్ప భౌతికవాది. తెలుగు జాతి అంతా, తెలుగు జాతే కాదు మొత్తం ప్రపంచంలో వుండే భౌతికవాదులంతా గర్వించదగిన మహాకవి. నేనెందుకామాట అంటున్నానంటే బుద్ధుని యొక్క తాత్విక సారాన్నంతా కొద్ది పద్యాలలో అత్యద్భుతంగా చిత్రించినటువంటి మహాకవి ఆయన. 'భూమిలోన బుట్టు భూసారమెల్ల.. తనువులోన బుట్టు తత్వమెల్ల.. శ్రమములోన బుట్టు సర్వంబు తానౌను.. విశ్వదాభిరామ వినుర వేమా!'- మొత్తం శ్రమలోనే ఈ అభివృద్ధి అంతా. ఈ సమాజంలో మనం ఉపయోగించుకుంటున్నటు వంటి సమస్తమూ శ్రమలోంచే పుడుతుందని చెప్పేసి మహోన్నతమైన పద్యాలు రాసిన మహాకవి. అందుకే నాకు ప్రాచీన కవులలోనే కాదు మొత్తం సాహిత్యలోకంలోనే వేమన అంటే అమితమైన ఇష్టము. 'కులము గల్గువాడు గోత్రంబు గలవాడు.. విద్యచేత విర్రవీగు వాడు... పసిడి గల్గు వాని బానిసకొడుకులు... 1650 ప్రాంతంలోనే ఆర్థిక సంబంధాల గురించి అన్ని సంబంధాలు ఆర్థిక సంబంధాలే అని తర్వాతెప్పుడో కారల్‌మార్క్స్‌ చెప్పదలుచుకున్న విషయాల్ని 'పసిడి గల్గు వాని బానిస కొడుకులు' అని అత్యద్భుతంగా చెప్పినటువంటి మహాకవి ఆయన. వేమన అంటే ఒక నిరసన, వేమన అంటే ఒక ప్రశ్న. ఎంతగాటుగా ప్రశ్నిస్తాడంటే ఆ ప్రశ్నకు సమాధానాలు 1650లో ఆయన సంధిస్తే ఈనాడు కాదుగదా ఇంకా వెయ్యి సంవత్సరాలకు కూడా ఆయన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు చెప్పలేని స్థితి మనది.'పిండములను బెట్టి పితరులను తలపోసి... కాకులకును బెట్టు గాడ్దెలారా! మొత్తం పిండాలు బెట్టే వ్యక్తులందర్నీ  గాడ్దెలన్నటువంటి ధైర్యసంపన్నుడు వేమన్న. అందుకే ఆయన్ను తలయెత్తనీకోకుండా ఆయన సాహిత్యాన్ని తలయెత్తనీకోకుండా ఈ సమాజంలో ఒక భావజాల కవులు చేశారు. మరి పనికిమాలిన సాహిత్యమంతా వచ్చింది 15, 16, 17 శతాబ్ధాలలో. అంతా క్షుద్ర సాహిత్యమొచ్చింది. కుప్పలుతెప్పలుగా ఆ క్షుద్ర సాహిత్యమైతే వచ్చింది కానీ సి.పి. బ్రౌన్‌ అనే ఒక వ్యక్తి తన ప్రభుత్వ ప్రయోజనాలకోసమైనా పరోక్షంగా ఆయన పద్యాలను వెలుగులోకి తీసుకురాకుండా ఉండి ఉంటే ఈ రోజు వేమనను గురించి ఇంత అద్భుతంగా చెప్పుకుని ఉండేవాళ్ళం కాదు. అటువంటి మహాకవి సమాలోచనను  ఈ రోజు ఇంత అత్యద్భుతంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి కార్యనిర్వాహకులకు ధన్యవాదాలు చెప్పకుండా ఉండలేను.  ముఖ్యంగా ఈ మొత్తం కార్యభారాన్ని తన భుజస్కందాల మీద వేసుకున్నటువంటి మిత్రులు ఆచార్య  రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి గారైతేనేమి, తెలకపల్లి రవిగారు వారి టీం అంతటినీ నేను అభినందిస్తున్నాను.