తృతీయ కృతి

కవిత

- సయ్యద్‌ జహీర్‌ అహ్మద్‌ - 9505152560

ప్రగతి పథంలో మన స్వగతం
దారిద్య్ర రేఖకు దిగువ పేదల్ని చూసి
విచలితమవుతుంది మన కండకావరం
బంగారు చేపల్ని అక్వేరియంలో బంధించి
దాచుకున్న సంపద మనదేనని అహంతప్తి
బందీకాని బందిపోటు ముఠా తత్వ బేహారులు
ఉక్కు వలకు చిక్కిన సొరచేప సొగసరులు
కుంట చెఱువుల్లో గాలాలు వేసి కాలాలు లెక్కిస్తూ
చూపులు వేటలో కొల్లగొడితే చుక్కలు తాకేదెన్నడూ!
సముద్రంలో వల విసిరితే పెద్ద చేపలేం ఖర్మ
తిమింగలాలు సైతం ధర పలుకుతాయని
ధనస్వామ్యం
సంవత్సరానికి ఒకసారి పంచాంగం గ్రేడింగ్‌ చేసి
తిథి నక్షత్రాలను గణించి ద్యూతకేళిలో మునక
ద్వితీయ అద్వితీయమయ్యాక తతీయ బలుపెక్కింది
మదమెక్కిన మస్తిష్కాలపై పేరుకొని క్షయరోగమైంది
విడ్డూర విరూపం షరాబు మిత్రులు
ఏ పురాణ పురుషుడు ప్రవహించని దారుణం
బంగారు బతుకులు బంగారు ఆశిస్తే దరిద్రం
పుణ్యం ప్రాప్తం మోక్షం పరాధీన వంశం
విజ్ఞానం పెరిగిన మనసుపై మూఢత్వం కప్పుకుంది
బలహీనవర్గాలకు వితరణ చేస్తే వర్ధిల్లు అక్షయం
కుహనా సంస్కారుల్లారా కూడిన ద్రవ్యంతో కనకం కొని తేవడం కుళ్ళును నింపడమే!