సృజనోత్సవం

కవిత

- పసుమర్తి పద్మజవాణిి - 9705377315

కొన్ని పుస్తకాలకుండే పరిమళం

''కునేగా మరికొళుందు'' లా మనసుని

మైమరిపిస్తుంది.

ఈ పుస్తక ప్రాంగణం లోకి అడుగుపెట్టగానే

చల్లని నీడేదో మన వెంట నడచివస్తున్నట్టు

ఒక తన్మయత్వం ..

యెంతమంది తేజోమూర్తులు మనల్ని

పలకరిస్తారు మౌనంగా

యెంత పదసంపద సహర్షంగా మనకి

స్వాగతం పలుకుతుందీ!

అష్టావధాన, శతావధాన, సహ

పఠనాది సద్గోష్టుల .. సంప్రదాయ

పరంపరలతో .. కవి పండిత పీఠాల

గౌరవాదరణల మోసులెత్తిన అజంత తెలుగు ..

ఒకచోట శిల్పసౌందర్య మూర్తియై ..

వేరొక దిక్కున అగ్నిపూల కేతనమెత్తి

శత సహస్ర శ్రామికజన హృదయ గీతమై

మిరిమిట్లు గొలిపి, ఒక చెంప జానపదమై గరగలెత్తి ..

అస్తిత్వ చైతన్య వారాసియై ..

యాత్రగా .. చరిత్రగా సాహిత్యం ..

కాలం మీద తడియారని సంతకం చేస్తూనే వుంది ..

పైకి కాలం సజావుగా సాగిపోతున్నట్లున్నా ..

ఇంకా .. గుక్కెడు గంజి కోసం, బుక్కెడు బువ్వ కోసం

పల్లేర్లయి తిరిగే మానవ సమూహాలు ..

దూదేకులు, పింజారీలు, ఫకీర్లు, జింకలోళ్ళు,

లోహర్లు, లంబాడీలు .. వాడల్లో .. ఇండ్లల్లో

అనేకానేక పూడుకుపోయిన గొంతుల్లో నిశ్శబ్దంగా

నిస్సహాయంగా సమాధవుతోన్న అనేకానేక

గుండె చప్పుళ్ళని అక్షరాలుగా మలిచి

నేరుగా మన గుండెకి గుదిగుచ్చే

అలయ్‌ భలాయిలీ పుస్తకాలు ..

ఘర్షణామయ జీవన సంక్షోభాల్ని దృశ్యమానం చేసి

పుస్తకం తన విజయ కేతనాన్ని

ప్రజల శిరస్సుల మీద ఎగరవేయగలదన్న

ప్రజాకవి అద్దేపల్లి వాక్కు అక్షరసత్యం.

ఎక్కడ చతికిలపడ్డామో - ఎక్కడ

పుంజుకుని నిలబడ్డామో -

వుద్యమమై విరుచుకుపడాల్సిన చోట

కనీసం మనుష్యులుగా కూడా

మిగలలేకపోయామో

బొమ్మ కట్టి చూపించే సుదీర్ఘ జీవనానుభవాల

సంపుటాలు ఇవి.

రోజుల్లోంచి నెలల్లోకి - నెలల్లోంచి సంవత్సరాల్లోకి

గిరగిరా తిరిగిపోతూ ..  చివరికెక్కడో

ఒక ఒడ్డున నిస్తేజంగా నిలబడినప్పుడు

నీకు దీపధారియై దారి చూపించేది పుస్తకమే -

మన సమయం హరించే - మనల్ని అభద్రత లోకి నెట్టేసే

అంతర్జాల వ్యామోహం ఇంక వద్దు

పుస్తకంతో సృజనశీల ప్రయాణమే ముద్దు.