ఊయలై ఊగాలి

కవిత

- కళ్యాణదుర్గం స్వర్ణలత -9848626114

ట్టి దేహంగా వాన దాహంగా

తొలకరికి తడిచి  ఆశలవిత్తులు చల్లి

చినుకుకో ధాన్యపు రాశినికలగన్న వేళ

కరుణించని వరుణుదు కనుమరుగై

తడవని భూమికింద విలవిల లాడిన విత్తులకై

బిందెలతో మోసిన నీటిని విరగబడి మాడ్చేసిన  

భానుడి వేడికి కష్టం అంతా కాష్టం అయ్యింది.

 

వ్యాపారంగా మారిన వ్యవసాయంలో

యెవరో కడుతున్న ఖరీదుకు

పత్తి బేళ్ళపై, ఉల్లికుప్పలపై అర్ధాకలిని

చూసిన దైన్యపు దేవత దిగులు పడ్డది.

కల్తీ విత్తనాలు, కల్తీ ఎరువులతో

పాదాలకింద నేల తొలగుతుంటే

కూలిబాటపట్టిన  బడిఈడు బిడ్డడి బాధ్యతకు

కష్టాల నల్లుకున్న ఆలి స్వేదానికి

ఇంద్రధనస్సు తెల్లబడింది.

 

కూలీలకే చాలని ధరలతో

మార్కెట్‌ చేరని  ఉల్లి వాసనకు

టమేటొ దారి స్వాగతించింది

కొడవలిని చూసిన కంకి బెదరు చూపులా

దళారీ పదునుకు తెగిపడ్డ ధరకు కన్నీరింకింది.

మానని గాయాలు ప్రతిసారీ సలపరిస్తుంటే

గుండెను తొలుస్తున్న గునపంతో

మళ్ళీ విత్తుకై మట్టి తొలగింది

అకాల వర్షం ప్రక తి విలయం అందని భీమా

ప్రతిసారీ ఊపిరికొనకు నిప్పంటిస్తుంటే

చెరుకుపిప్పిలా కరిగిన కష్ట్టం అప్పును పెంచింది

 

పట్టించుకోని ప్రభుతలు ఆచరణకు రాని పథకాల మధ్య

ప్రతిసారీ జీవితం మరణపు సరిహద్దును తాకుతుంది.

ఇంకని ఇంకుడుగుంతలు పైరును తడపలేని ఎత్తిపోతలు

గిట్టని గిట్టుబాటు ధరలు ఆదుకోని ఆత్మబంధువుల మధ్య

ప్రతి రైతు సౌఖ్యం నేలమాళిగల్లో నిక్షిప్తం అవుతుంది

అందుకే ఇకపై...

అంతరిక్షాన్ని తాకిన సామర్థ్యం

అన్నంపెట్టే చేతులకు చేయూతనివ్వాలి

అవసానంలోని వ్యవసాయం అందలమెక్కాలి

ఫలసాయం పరిమళిస్తూ గాదుల్ని చేరాలి

ప్రతిపొలం ప్రభుత చేతిలో పరిశ్రమగా ఎదగాలి

రైతు నెల నెలా జీతం పొందే ఉద్యోగి కావాలి

అప్పుల కుప్పలు ఊరిచివరకు వెలి కావాలి

పేనిన ప్రతి తాడూ

ఉట్టిగానో ఊయలగానో మాత్రమే ఉగాలి..