ఒక ముగింపు కోసం

కవిత

- ఆవుల వెంకటేశులు - 9505956886

పుట్టుకే ప్రశ్నార్థకమైన  నేలలో

దినము ఒక గండమై  వెంటాడుతుంటే

చూపుల్ని  తెగ్గోసుకున్న గానుగెద్దులా

అంతులేని  దుక్కాన్ని  మూటగట్టుకొని

బతికున్న  శవంలా   మొండిగా     

బతుకీడుస్తున్నాను

స్వేదం  జడిలో  తడిసిన  నెలలో

పిల్లమొక్క. జననం కై మంత్రసానిలా

ఎదురు చూస్తూ  గతితప్పిన  ఋతువుల

అపహాస్యపు  సవ్వడిలో

పొంచివున్న   అభద్రతను కలగంటూ

ఉలికిపడుతున్నాను

 

మట్టితో  జీవితాన్ని  పంచుకొని

మన్నికైన  మట్టిపాత్రగా   పరిణమించి

తరాలుగా.  అన్నం మెతుకై

అందరి  కడుపుల్ని నింపుతున్నా

చూపులు  తడి కరువైన పుడమిలో

కాలం చెల్లిన  కాసులా

వూరిపోలిమేరల్లోకి  విసరివేయబడిన

దిష్టిబొమ్మలా గుండెల్ని

పగిలేసుకుంటున్నాను

 

చెదిరిన  స్వప్న పోగుల్ని  ఏరుకుంటూ

విరిగిన మగ్గం గుంతలో

కాళ్ళుతెగిన కంకాలంలా కూలబడి

ఎండినపేగుదారాలతో  పట్టువస్త్రాలు నేసి

దిగంబర దేహాల అందాల్ని ద్విగుణీక తం

చేసినా

పూటగడువని  నా బతుకుని

అప్పుల అనకొండ మింగేసింది

పొద్దుటినుంచి  పొద్దు గుంకే దాకా

చీపురు చేత పట్టుకొని

వూరు దొడ్ల మలాన్నంతా వూడ్చేసినా

కడుపుకింత  కాసిన్ని మెతుకులు

కరువైన వ్యవస్థలో కదులుతున్న

కళేబరంలా  ఎన్నాళ్లిలా

బతుకును బలికావించుకోమంటావు

చిరిగిన  చాప, పగిలిన కంచం

కూలిన గూడు సాక్షిగా

నేనొక ఆయుధంలా పదునెక్కుతున్నాను

ఒక ముగింపు కోసం

మరో ఆరంభం  కోసం

 

సాహితీస్రావంతి కదిరి అభివద్ధి వేదిక నిర్వహించిన జిల్లా స్థాయి కవితాపోటీలలో ఎద్దుల సిద్దారెడ్డి  మహాలక్ష్మమ్మ స్మారక

పురస్కారాన్ని  అందుకున్న కవిత