అతకని పోగు

నీలం వెంకటేశ్వర్లు
9502411149 
అలా గోడవైపే చూస్తున్న
ఆ కళ్ళలో తన బతుకు ఆనవాళ్ళు
అస్థిపంజరాలై వేలాడుతుంటే
తన కలల సౌధం
భళ్ళున నేల కూలింది
స్వాతంత్య్ర పోరులో
దేశాన్ని ఏకం చేసిన చేనేత 
నేడు నేతన్నను ఏకాకిని చేసింది
మరమగ్గాల
విలయ ప్రభంజనానికి చెల్లాచెదురై
తన కళ తప్ప మరో కళ
ఎరుగని వాడి జీవితం
ఆఫీసు గేట్ల వద్ద
సాష్టాంగ ప్రణామం చేస్తుంది
దారానికి ఆకారం ఇచ్చి
దేశానికి ఆధారమైన వాడు
జానెడు గుడ్డకూ దూరమయ్యాడు
వందల దారాలలో ఒకటి తెగినా 
పసిగట్ట గల్గిన వాడి డేగకళ్ళు
తన చూట్టూ అల్లుకున్న కుట్రలను
పసిగట్టలేకపోయాయి
చివరకు
తను నేసిన తలరుమాలే
ఉరితాడై బిగుసుకుంటే
అతని పనిముట్లే... 
ఆ కళాతపస్వికి పల్లకీ కట్టాయి
ఆ పనిముట్లే చితినీ పేర్చాయి
ఇంతలో ఒక్కసారిగా
కొలిమిలా కాలుతున్న ఆ చితిలోంచి
ఓ చేడుకర్ర నిలువునా పైకి లేచింది