అక్షరాన్ని సంధిస్తే...

మార్ని జానకిరామ్‌చౌదరి
9440338303     


కసాయి మేఘాలు కపోత రెక్కల్ని
నిర్ధాక్షిణ్యంగా నరుకుతున్న వేళ
రక్తం రుచిమరిగిన తూటా
అక్షరాన్ని ఛిద్రం చేస్తుంటే
దేహం చిమ్మిన నెత్తుటిబొట్లు
అక్షర విత్తులై
లక్ష పిడికిళ్ళుగా మొలకెత్తాయి
కాగితంపై జారిన అశ్రుకణంతో
అక్షరాన్ని సంధిస్తే
మోడుకు మొలిచిన చిగుళ్ళను కూడా
ఎరుపెక్కిస్తుంది
నీ పాదం కింద పిడిబాకై మెరుస్తుంది
గాంధీజీ బలిదానానికో
'గౌరీ లంకేశ్‌' పై తూటా దాహానికో
సత్యాన్వేషణ ఆగుతుందా?
అక్షరంపై దండెత్తినంత మాత్రాన
సత్యశోధన మరుగున పడుతుందా?
అక్షరమే కదాని తొక్కిపారేయకు

మంత్రించి వదిలిన గడ్డిపరకలా

బ్రహ్మాస్త్రమై దహిస్తుంది

నిప్పుల కొలిమిలో కాలుతున్న పేగుకణం

నెత్తుటి స్వప్నాన్ని శ్వాసిస్తుందిభావప్రకటనా స్వేచ్ఛను

హరిస్తుంటే

నీ పాదం కింద నలిగిన అక్షరమే

అణువులుగా విస్ఫోటించి

నీ అస్తిత్వాన్ని బద్ధలు చేస్తుందినా దేశపు మట్టిసాక్షిగా...

అక్షరాన్ని ఆయుధంగా చేసుకుని

స్వేచ్ఛావాయువు కోసం

నిరంతర పోరాటం చేస్తూ

కూలుతున్న 'గౌరీ' శిఖరాలను

అక్షర పునాదులపై

పునర్నిర్మాణం చేస్తాను

నీ దందాకు మంగళం పలుకుతాను(గౌరీ లంకేశ్‌ హత్యకు నిరసనగా)