సత్యాన్వేషి వేమనపై లోతైన చర్చ..

కెంగార మోహన్‌
తెలుగుతనానికి ప్రాతినిధ్యం వహించి, తెలుగుభాషకున్న ప్రత్యేకతను పద్యాల్లో వివరించిన మహాకవి ప్రజాకవి వేమన. ప్రస్తుత మతోన్మాద పాలకులు దేశాన్ని కాషాయీకరించాలని చేస్తున్న పరిస్థతుల్లో వేమన తన పద్యాల్లో ప్రబోధించిన అనేక విషయాలు ప్రజలకు తెలియజేయాల్సిన అవసరం వుంది.460 సంవత్సరాల తర్వాత వేమన గూర్చి సదస్సు నిర్వహించడం అరుదైన సందర్భం.  సాహితీస్రవంతి అనంతపురం వారు  నిర్వహించిన వేమన సాహితీ సమాలోచన సదస్సు ఈ దిశగా పయనించి సఫలీకృతమయ్యింది. ఎవరికి వారు కులాలుగా మతాలుగా విడిపోయి సంస్కర్తలను కూడా మా వాడే అని చెప్పుకుంటూ పబ్బం గడుపుకుంటున్న దౌర్భాగ్య స్థితిలో మనమున్నాం. అనంతపురంలో జరిగిన రాష్ట్రస్థాయి సదస్సు వేమనపై కూలంకుషంగా చర్చించింది. 

సత్యవాదిగా, సత్యాన్వేషిగా సాహిత్యలోకంలో కనిపించే వేమన గూర్చి అసలైన సందర్భంలో సమాలోచన చేయడం గొప్పవిషయం. గురజాడ రాసిన ముత్యాలసరాలును మహాకవి శ్రీశ్రీ పరిచయం చేస్తూ '' ఆది కాలంలో తిక్కన, మధ్యకాలంలో వేమన, అధునిక కాలంలో గురజాడ అని తెలుగులో వీరే మహాకవులను చెప్పినపుడు ఇంతకంటే వేమన ఘనత గూర్చి చెప్పేదేముంటుంది. మానవసంబంధాలు, నైతిక విలువలు కనుమరగవుతున్న ఈ ప్రపంచీకరణ యుగంలో వేమన సాహిత్య అవశ్యకతను సదస్సు లోతైన దృష్టికోణంలో చూసింది. పాలకుల దుర్నీతిని వేమన సాహిత్యానికి అన్వయించి చేసిన కళాప్రదర్శనలు ఆకట్టున్నాయి. ఈ సమాలోచన సదస్సు వేమన సాహిత్యాన్ని ప్రజాక్షేత్రంలోకి తీసుకెళ్ళాలని చెప్పడం చారిత్రిక సందర్భం. వేమన సాహిత్యంపై విస్తృత పరిశోధన చేసిన ఆచార్య ఎన్‌ గోపి లోతైన విషయాలు సదస్సులో పరిశోధనాత్మకంగా వివరించారు. సంఘసంస్కర్తగా వేమనను చూడాల్సిన అవశ్యకతను సదస్సు గుర్తుచేసింది. వేమనపై తెలకపల్లి రవిగారు రాసిన మన వేమన ఘన వేమన గేయం చరిత్రపుటల్లో నిలిచిపోతుంది. సహజ పాండిత్యంతో  నైతికతను జాతికి అలవర్చిన వేమన గూర్చి రాష్ట్రసదస్సు నిర్వహించడం మాత్రమే కాకుండా నిరంతరం వేమన సాహిత్యాన్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళేలా సదస్సు ప్రణాళికలను అందించినట్లైంది..