అయామ్‌ ఆన్‌ ద వే

నీలం వెంకటేశ్వర్లు
9502411149


అయామ్‌ ఆన్‌ ద వే...
అవును నేనే కాదు
మనమందరం అదే దారిలో ఉన్నాం
కాళ్ళకు కాలచక్రాలు తగిలించుకొని మరీ ఉరకలేస్తున్నాం
వజ్రాల్ని దూరం చేసుకొని
రంగురాళ్ళ వెతుకులాటకు
అవును..మనమందరం అదే దారిలో
అపసవ్యదిశలో పరుగులు పెడుతున్నాం
భూగోళం అరచేతిలో ఇమిడిపొయ్యాక
జీవితం స్మార్ట్‌కు ఎడిక్షన్‌ అయ్యాక
మనం చెప్పే ప్రతి గుడ్‌మార్నింగ్‌ గుడ్‌నైట్‌లు
స్మార్ట్‌ మనిషికే
స్మార్ట్‌యుగం నా..నీ తేడా లేకుండా
ఎదగదులను ఆక్రమించాకా
ఇపుడు స్టెతస్కోప్‌కు వినిపించేది మృత్యులయలే
అమ్మఒడి ఆటలోని వెచ్చదనం
కోతికొమ్మచ్చుల కమ్మదనం
ఒప్పులకుప్పల వయ్యారాలు
వాడిన పువ్వులయ్యాక
మనకు మిగిలింది అన్నీ స్మార్ట్‌గేమ్‌లే
కెరీరిజపు పరుగుల ఒంటరి ప్రయాణంలో
కనిపించే దారిదీపాలన్నీ ఎండమావులే
అజ్ఞాత మారీచుల పద్మవ్యూహంలో
చేతిమునివేళ్ళు లాక్కెళ్ళే ఒక్కొక్క అడుగు
యన్‌పాశం ఆశగా ఎదురుచూసే వధ్యశిల వద్దకే
మట్టి మనుషులు మరమనుషులైనపుడూ
మాట్లాడే మనసులు విచ్చుకోనపుడూ
ఒంటరితనం ఒళ్ళు పులుముకున్నపుడూ
నీకూ నాకు మధ్య మైళ్ళదూరం పెరిగినపుడూ
ఇక మన నడకలన్నీ నీలితిమింగలాల వైపే
 ( బ్లూవెల్‌ గేమ్‌ ఆత్మహత్యల నేపథ్యంగా...)1