జోహార్‌....

నివాళి కవిత 

- సందీప్‌ రుద్రాక్షుల - 94941394101


కాగితమై ఎగిరిపోయారా కామ్రేడ్‌
కల్మషమంటని ప్రకతి పొరల్లోకి

కవిత్వంతో నిండిన మీ చివరి పేజీని
నే చదవనే లేదు...
పుస్తకంలో మొదటిపేజి చిరిగి ఎగిరి
పోయిందని గమనిగ్భ్రాంతిలో దిగులుగా
కూర్చుండిపోయాను...
కళ్ళలో గిర్రున సుడిగుండాలు
గుండంతా ఎండమావులు

నిన్నటి మన రోజులన్ని
చక్రంలో ఊసల్లా, ఊసుల్లా
ఒకదాని తరవాత ఒకటి
గుర్తులుగా కదిలిస్తున్నారు
నిన్నే కదా ఆ రైలు బండిలో
కిటికీలంచున కూర్చొని
ఒకరి గురించొకరం తెలుసుకున్నాం
మొన్నే కదా కవిసమ్మేళనంలో
కలుసుకున్నాం

ఎన్నో నిన్నలు, మరెన్నో మొన్నలు
అన్నింటా మీ తియ్యని మాటలు
సాహిత్యానికి మీరు చేసిన సేవ
ఇవే కనపడుతున్నాయిప్పుడు

విశాఖ సాహితీ లోకం ఇకనుండి
ఏదో వెలితిగానే ఉంటుంది
మీ కలం, మీ పాటల గళం
అభ్యుదయ అంబరంగా
వెలుగుతూనే ఉంటుంది

మీ కలంలోని అక్షరాల భావాలు
స్ఫూర్తిని నిండా నింపుకున్నవాడనై
ఇదిగో అందుకోండి నా నివాళి
జోహార్‌ శ్రీనివాసరావు జోహార్‌ జోహార్‌....

జోహార్‌.... శ్రీనివాసరావు
జోహార్‌ జోహార్‌....