మన మధ్యన మనిషి

కుంచెశ్రీ
99088 30477

చీకటి తెర సగం కూడా తెరవకనే
కీచురాళ్ళ చప్పుళ్ల సుప్రభాతంతో
పల్లె వేకువలో ఉషోదయ సంగీతం వింటూ
కిర్రుమనే చెప్పుల వేగంతో...
ప్రకృతి భూమితో స్నేహ హస్తం కలుపుతాడు!

కాలంతో పాటు నడిచే దావలో...
రోజూ ఎదురుపడతాడు!
కాలంతో పోటీ పడే దావలో...
ఆకలినే తింటూ బతికేస్తున్నాడు!
పగలు రాత్రి మధ్యన
సమయం సరిపోక ఉపక్రమిస్తున్నాడు!

బంధాలను ఇంటిచూలం ఉట్టిలో పెట్టి
సంపాదన రెక్కలు కట్టుకొని
ఊరిలోని వీధుల మీద పడతాడు!
తిరిగి తిరిగి రెక్కలు అలసి
నిస్సత్తువు నిండిన మనసుతో
నింగిని నిజంగానే నిందిస్తాడు!

పట్నం పట్టాల వేగాన్ని అందుకోలేని
పల్లె నివాసి పాలకేంద్రమవుతూ...
చల్లని మజ్జిగవుతుంటాడు!
పరదాల పట్టీల అందాల జీవనం కోసం
పగలు ప్రతీకారాల వేటుకు బలౌతాడు!

బొందిలో ప్రాణం ఉన్నంతవరకే
'మన మధ్యన మనిషి'
ఉసురే లేని మనిషికి
ఊరవుతుల గోతిలో నిద్రే గతి!
మూన్నాళ్ల కూడుతో మర్చిపోతారు!