మనిషి ప్రత్యేకం


లలితానంద్‌
9247499715

ప్రకృతి ద్వంద్వాల్లో - విద్వేషమా
నాదెపుడూ ద్వితీయమే, అననుకూలమే
సంకల్పిత, అసంకల్పిత
విద్వేషం విద్వేషమే
అసంకల్పితం అర్ధరహితం
ఎపుడెవరిదైనా
విద్వేషం విద్వేషమే
ఎక్కడైనా విషం విషమే
పేరేదైనా ప్రాంతమేదైనా
విద్వేషం విద్వేషమే
సుహృద్భావ శిల్పాన్ని చిదిమేయడమే లక్ష్యం
కాలం, కారణం ఏదైనా
విద్వేషం విద్వేషమే
బ్రతుకు బాట బీటలుదీయడమే గమ్యం
వివేకాన్ని విస్మరించే విద్వేషంలో
స్థానాలు మారే శరీరంగాలు
కరుకైన మనిషిలో గరుకైన మాటలయ్యే విసర్జకాలు
సమస్త కాలుష్యకారకాలు
కార్పణ్య ప్రేరకాలు
తిరోగమన వాహకాలు
విద్వేషమంటే
కూర్చున్న కొమ్మనే నరుక్కోవడం
ఉంటున్న ఇంటికీ నిప్పంటించడం
నడిపించే సమాజ నావకు కోరి కంతపెట్టడం
స్వశరీరంలో ఓ కాన్సర్‌ కణం నాటడం
రక్తంలో ఉన్మాదం రంగరించడం
నిరంతరం పెరిగే ఉక్రోష, ఆక్రోశ బీజవాహం
దేహాన్నీ, సందేహాన్నీ, సందేశాన్నీ ద్వేషించే దహించే అహం
తమ అర్థాన్నే అసహ్యించుకునే మాటల ఊటలు
విచక్షణ వికాసరాహిత్యం, స్నేహ స్పృహరాహిత్యం
సంస్కార రాహిత్యం సైద్ధాంతిక-నైతిక రాహిత్యం
విద్వేష సాన్నిహిత్యం, విధ్వంస మిత్రత్వం
ప్రకృతిలో  ప్రాణుల్లో మనిషికే ప్రత్యేకం
మంటల్ని మంటలతో ఆర్పలేము
కల్మషాన్ని కల్మషంతో కడుగలేము
ఆరోపణన్ని ఆరోపణలతో అణచలేము
విద్వేషాన్ని విద్వేషాలతో పోగొట్టలేము
'కంటికి కన్ను' అంటే అంధకారం మిగిలినట్లు
'విద్వేషానికి విద్వేషమే' అంటే
మిగిలేది విపరిణామం, వినాశనం
విష పన్నాగుల విద్వేష ఊబిలో
సమస్త సమస్యల శాశ్వత సమాధి
సామాన్యుల గోడుకు నిలువెత్తు ఘోరీ
యువత భవిత సహారా ఎడారి
అక్షర ఘోష అరణ్యరోదన
కారుణ్య వేదన అడవిగాచిన వెన్నెల
అవును. ఇది విద్వేషపు అరణ్యం
మానవతంటే దీని సమూల నిర్మూలనమే
విద్వేష రాహిత్యనిర్మాణమే పునరుజ్జీవనం