అంకితం కథలు

వ్యక్తిగత అభిరుచులు మనిషి అంతశ్చుతనను నిర్మిస్తాయి. అదే జీవితంలో వారి ప్రవర్తనకు ఊతమిస్తుంది. ఆ శక్తిని పాజిటివ్‌గా అందించి సమాజ సంస్కరణలో తనదైన ముద్ర వేయడంలో రచయిత కృతకృత్యులయ్యారు. అన్ని వయసుల పాఠకుల హృదయాలకు చేరే కథలివి.

- డా|| కాళ్లకూరి శైలజ

ఉండవల్లి . ఎమ్‌
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
118
ప్రతులకు: 
9441347679