మనిషి నా భాష కవిత్వం


ఒక మిక్కుటమైన భావుకత, ఒక ఆలోచనాత్మకత, అంతరించిపోతున్న విలువలపట్ల ఒక వేదన, అయినా మొక్కవోని పురోగామితత్వం వంటివి ఈ కవితల్లో చీరకు అంచులా ప్రకాశిస్తున్నాయి.

    - డా|| ఎన్‌. గోపి


 

కిల్లాడ సత్యనారాయణ
వెల: 
రూ 75
పేజీలు: 
116
ప్రతులకు: 
9452682999