కవన సేద్యం కవిత్వం

అస్తి    త్వమిప్పుడు ఓట్ల గాలంలో ఇరుక్కుంది వంటి పదాలు, వాక్యాలు మొక్కవోని మోహన్‌ ప్రగతిశీల స్వభావానికి నిదర్శనాలు. కవన వాత్సల్యం, కలంపోరు, అక్షరప్రభంజనం, కవన సేద్యం వంటి శీర్షికలు మోహన్‌లోని కవిని మనకు పట్టి చూపుతాయి.

- రాచపాళెం చంద్రశేఖర్‌ రెడ్డి

 

కెంగార మోహన్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
104
ప్రతులకు: 
9494892561