సీమేన్‌ కథలు

అద్దేపల్లి ప్రభు 'ఊరు గోదారి' చాలా మంచి కథ. గోదావరి ఒడ్డునే వుండేవాళ్ళకు సొంతగడ్డ అనే మమకారంతో కథ మళ్ళీ మళ్ళీ చదవాలనిపించేలా ఉంది. సన్నివేశాలు మనసుకెంతో ఆనందాన్ని కలిగించాయి.

- డా. మానేపల్లి

 

అద్దేపల్లి ప్రభు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
158
ప్రతులకు: 
9848930203