ప్రవక్త ద గ్రేట్‌ వర్క్‌ ఆఫ్‌ ఖలీల్‌ జీబ్రాన్‌


బెందాళం క్రిష్ణారావు గారు 'ప్రవక్త' ని మరోసారి తెలుగువాళ్ళకి పరిచయం చేస్తుంటే సంతోషంతో స్వాగతిస్తున్నాను. ఇప్పటి తరంకోసం మరింత సరళసుందరమైన తెలుగులో, అపారమైన ఇష్టంతో చేసిన ప్రయత్నమిది.

- వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడు

 

అనువాదం: బెందాళం క్రిష్ణారావు
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
166
ప్రతులకు: 
9866115655