నది అంచున నడుస్తూ


దాదాపు నాలుగున్నర దశాబ్దాల సాహితీ సృజనలో నా అంతశ్చేతన కవిత్వమే. ''కూసుండనీదురా కూసింతసేపు'' అన్నట్లు రాయకుండా ఉండలేని అనివార్యత నాచే కవిత్వాన్ని రాయిస్తోంది. అయినా రాయాల్సిన కవిత ఏదో మిగిలే ఉంది. ఇది నిజంగా తీరని దాహమే!

- డా.సి. భవానీదేవి

 

డా.సి. భవానీదేవి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
126
ప్రతులకు: 
040 - 27636172