స్వప్న సాధకులు విద్యార్థుల కవిత్వం

అలాగే బాలసుధాకర్‌ మౌళి తన శిష్యుల ప్రోత్సహించి, కవిత్వం వినిపించి, కవిత్వం రాయించి, మంచిచెడులు చెబుతూ వాళ్ళని తీర్చిదిద్దటమే కాకుండా, ఒక 8 మంది విద్యార్థుల కవిత్వాన్ని పుస్తకంగా తేవాలని నిర్ణయించాడు. తెస్తున్నాడు. ఈ ఎనిమిది మందిలో - ఎవరికి తెలుసు? రేపు ఎవడన్నా మహాకవి కావచ్చు.

- శివారెడ్డి

 

బాలసుధాకర్‌ మౌళి
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
80
ప్రతులకు: 
9676493680