రాజహంసలు టింగుబుర్ర


ఉపాధ్యాయినులు, బాలబాలికలే సంపాదక వర్గంగా వెలువరించిన కథల పుస్తకం ఇది. చక్కటి బొమ్మలు కూడా ఆ స్కూల్‌లో చదువుతున్న బాలబాలికలే వేసారు. తాము విన్న కథల్ని సేకరించి పుస్తకంగా వేయడం అభినందనీయం. పిల్లల చేత ఈ పని చేయించడం మరీ అభినందనీయం. చక్కటి ఈ కథలను అందరూ చదవాల్సిందే.
 

ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాల, సఫాయి బస్తీ, కొత్తగూడెం ఉపాధ్యాయినులు, బాలబాలికల సంపాదకత్వంలో
పేజీలు: 
40
ప్రతులకు: 
720750867