సోమేపల్లి పురస్కార కథలు 2

ప్రతి 4 ఏళ్ళకోసారి ఈ బహుమతి కథలతో 'సోమేపల్లి పురస్కార కథలు' పేరుతో కథల సంకలనం తీసుకువచ్చి, తెలుగు సాహిత్యరంగంలో ఈ కథలకు శాశ్వతత్వం కలగజేయడం, ఒక రకంగా కథలకు హీరో ఇమేజ్‌ కలుగజేయడం, తద్వారా ఆ కథకులు ఉత్సాహంతో రచయితలు మరిన్ని మంచి కథలు రాసి సమాజమార్పుకు దోహదపడే విధంగా తయారు చెయ్యడం... ఇవీ మా లక్ష్యాలలో భాగాలు.

- సంకలనకర్తలు 

సోమేపల్లి వెంకటసుబ్బయ్య
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
184
ప్రతులకు: 
9247475975