ఎర్రని ఆకాశం (ప్రాక్పశ్చిమ సాహితీ రూపాల్లో వేశ్యా ప్రసక్తి)ఈ పుస్తకం చదవడం ప్రారంభించినప్పుడు ప్రపంచ సాహిత్యంలో ప్రతిబింబించే వేశ్యల జీవితాల్ని అన్వేషించే విమర్శ గ్రంథమని అభిప్రాయం కలుగుతుంది. పుస్తకం చివరికి వచ్చేసరికి ఇదొక సామాజిక శాస్త్ర రూపాన్ని సంతరించుకున్నట్లని పిస్తుంది. ఇలాంటి అంశాన్ని ఒక సాహిత్య వస్తువుగా ధైర్యంగా స్వీకరించి అన్ని కోణాల్లోనూ స్పృశిస్తూ ఏకసూత్రంగా ఇలాంటి రచనను కొనసాగించడం ఒక సాహసమే.

    - రాచపాళెం చంద్రశేఖర రెడ్డి

 

డా|| పి. రమేష్‌ నారాయణ
వెల: 
రూ 200
పేజీలు: 
170
ప్రతులకు: 
94413 83888