రూపకత్రయం

‘గురజాడ దర్బార్‌, పత్రికోద్యమ వికాసం, ఋసు సాంబమూర్తి ఈ మూడు విభాగాుగా రాసిన ఈ రూపకత్రయం తొగు భాష, తొగునాట పత్రిక కృషి వంటి అంశాను ఆసక్తికరంగా చిత్రించింది. గురజాడ దర్బార్‌లో గురజాడ, కందుకూరి, గిడుగు, జయంతి రామయ్య, వేదం వేంకటరాయశాస్త్రి, ఆదిభట్ల నారాయణదాసు, తాపీ ధర్మారావు, సి.పి.బ్రౌన్‌ పేరిట జరిపిన సంభాషణ తొగు భాషా సాహిత్యాపై అవగాహన పెంచుతుంది.

డా॥ ద్వా.నా.శాస్త్రి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
56
ప్రతులకు: 
9849293376