సంకెళ్ళు కథలు - పుస్తక పరిచయాలు

మంజరి గారిలోని విశిష్టత ఎలాంటి డొంక తిరుగుడు లేకుండా వాడుక భాషలో రాయడం. మానవ సంబంధాల్ని ఉన్నతంగా చూపించడం. వీరి కథలు పాఠకుల అభిమానాన్ని చూరగొంటాయి. వీటిలోని పదాలు ఈ రచయిత కన్నీళ్ళని కొన్ని కథలు చదివాక నాకనిపించింది. చివరలో ఆరు ప్రపంచ ప్రసిద్ధ పుస్తకాలని చక్కగా పరిచయం చేసారు.

- మల్లాది వెంకట కృష్ణమూర్తి

 

మంజరి
వెల: 
రూ 120
పేజీలు: 
110
ప్రతులకు: 
9440343479