జ్వలితార్ణవాు వ్యాసాు

జ్వలిత రాసిన చాలా వ్యాసాల్లో స్త్రీ ప్రధాన వస్తువు. అయితే ఈ స్త్రీ అగ్రవర్ణ స్త్రీ కాదు. శూద్రవర్ణ స్త్రీ. శ్రమలో నిమగ్నమై శ్రమ జీవితమైన స్త్రీ. నిరంతరం అభద్రతతో బతుకుతున్న స్త్రీ. ఉన్నత స్థాయి ప్రజా ప్రతినిధు, డిజిపి స్థాయి పోలీసు అధికాయి, నిత్యం ప్రజకు బోధను చేసే స్వామీజీు, బాబాు ఎంత జ్ఞానహీనంగా ఎంత పురుషాధిక్య మూర్ఖతతో వున్నారో జ్వలిత చర్చకు పెట్టింది.

- డా॥ ఎమ్‌.ఎమ్‌. వినోదిని

జ్వలిత
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
200
ప్రతులకు: 
9989198943