అంకురం బౌద్ధ వ్యాసాల సమాహారం

ఈ పుస్తకం అనేక పత్రికల్లో వచ్చిన వ్యాసాల సమాహారం. బౌద్ధ పత్రికల్లో కాకుండా ఇతర పత్రికల్లో కూడా బౌద్ధం గురించి రాసే అవకాశం ఆయా పత్రికల వాళ్ళు ఇచ్చారు. ఈ వ్యాసాల గురించి చెప్పటం కంటే వారందరికీ మప్పిదాలు (కృతజ్ఞతలు) చెప్పటమే ఇక్కడ నా వంతు.  

- బొర్రా గోవర్థన్‌ 

బొర్రా గోవర్ధన్‌
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
112
ప్రతులకు: 
9848199098