'అమ్మకోసమైన...' Energizing Indian Youth

ఆ 'ఆత్మహత్యలు' సామాన్యమైనవి కావు.పెడత్రోవపడిన 'యువత'ను తీర్చిదిద్దవలసిన విశ్వవిద్యాలయాలే ఘోర తప్పిదాలు చేస్తున్నాయి. 'కంచె చేనుమేస్తే చందం'గా విశ్వవిద్యాలయ పాలకవర్గ పోకడలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.... విద్యార్థులు అప్రమత్తమయి మెలగాలని ఆశిస్తూ...

- శ్రీమతి పత్తి సుమతి

 

శ్రీమతి పత్తి సుమతి
వెల: 
రూ 60
పేజీలు: 
64
ప్రతులకు: 
8790499405