ఒక వీరుడు మరణించడు (స్వర్గీయ శ్రీ సోమసుందర్‌కు వ్యాస నివాళి)


కవిత్వ రచనతో పాటు సమాంతరంగా సాగిన విమర్శకుడిగా సోమసుందర్‌ సాహిత్య కృషికి నేపథ్యం ఇది. అచంచలమైన సాహిత్య ప్రేమ, నిరంతర కృషి, రచనా లగ్నత, దీక్ష ఆయనను నిత్య యౌవనుడిగా నిలిపాయి.

- శశికాంత్‌ శాతకర్ణి
 

శశికాంత్‌ శాతకర్ణి
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
94
ప్రతులకు: 
0866-2430302