ఇసిత్రం తెలంగాణ మాండలిక కవితలు

ఇ సిత్రం' కవితలు రాశాకా నిజంగా లోకంలో పుట్టినట్టయింది. విద్యుత్‌శాఖలో నా ఉద్యోగం. విద్యుత్‌ శాఖా విద్వత్తు నా 'ఇసిత్రం' కవితల్లో ప్రసారమయినది. 1973లో ప్రచురితం అయిన 'ఇసిత్రం' తెలంగాణ ఉద్యమంలో అందరి దృష్టికి వచ్చి, పునర్‌ ముద్రణ గూర్చి మిత్రులు ప్రస్తావించారు.

- రచయిత

 

పంచరెడ్డి లక్ష్మణ
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
64
ప్రతులకు: 
9440007101