కన్నీటి వాగు బియాస్‌ నది మృతుల కవితా సంకలనంయవ్వనం ప్రభవించే వేళ మృత్యుశీతల స్పర్శతో గడ్డ కట్టుకుపోవడం పెను విషాదం. ఆ విషాదాన్ని భిన్నమైన కంఠస్వరాల్లో వినిపిస్తుందీ కవిత్వం. ఒకటే వస్తువు - అభివ్యక్తి అనేక రూపాలు. ఇది కేవలం ప్రకృతి విపత్తు కాదు. మానవ మహా తప్పిదం. కొందరికి ఇది చిన్న తప్పిదంలా అనిపించవచ్చు. కానీ అది ఎంత ఘోర తప్పిదమో పర్యవసానం గుర్తు చేస్తుంది.

- గుడిపాటి


 

శిల్పా జగదీష్‌
వెల: 
రూ 90
పేజీలు: 
105
ప్రతులకు: 
9290827384