మీరే జర్నలిస్ట్‌

రచయితకు సమాజం పట్ల ఆసక్తి, వృత్తిపట్ల బాధ్యత ఉన్నాయి. బౌద్ధం పట్ల, మార్క్సిజం, అంబేద్కరిజం పట్ల అభిమానం, గౌరవం, సాహిత్యం పట్ల అభిలాష ఉన్నాయి. సుమారు మూడువందల డెబ్బై పేజీలు దాటిన ఈ గ్రంథంలో 92 అధ్యాయాలున్నాయి. నిజానికి ఒక్కో అంశం మీద ఒక్కో పుస్తకం రాయడానికి ఆస్కారం ఉంది. కనుక మితి లేదు. అయితే చాలావరకూ అవగాహన కలిగించడానికి ఈ పుస్తకం దోహదపడుతుంది.

- డా|| నాగసూరి వేణుగోపాల్‌


 

బెందాళం క్రిష్ణారావు
వెల: 
రూ 250
పేజీలు: 
370
ప్రతులకు: 
9866115655