కవిసంధ్య

కవిసంధ్య ముచ్చటగా మూడు సంచికను దాటి నాుగో సంచికలోకి అడుగుపెట్టింది. సోషల్‌ మీడియా మ్లెవలో సాహిత్యాధ్యయనం గాలికి కొట్టుకుపోయిందనే మాట కవిసంధ్యకు అందుతున్న ఆదరాభిమానా వ్ల అబద్ధం అని తేలింది. ఈ సంచిక వజ్రాయుధ కవి, అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమ నాయకుడు ఆవంత్స సోమసుందర్‌ ముఖచిత్రంతో మెవడుతోంది.

- సంపాదకీయం నుండి
 

యానాం కవితోత్సవ ప్రత్యేక సంచిక
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
128
ప్రతులకు: 
9440127967