ప్రవహించే నానీలు

''పుస్తకంలోని/అక్షరాలు/ప్రమిదల్లోని దీపాల్లా/ ఉన్నాయి'' - అక్షరాలు పదాలలో ఒదిగి : పదాలు వాక్యాలుగా ఎదిగి జ్ఞానాన్ని వేదకాలం నుండి ఈనాటి వరకూ ప్రసరిస్తూనే ఉన్నాయి. జ్ఞానమంటే వెలుగే, వెలుగంటే జ్ఞానమే, కనుక, అక్షరాన్ని దీపంతో పోల్చడం సమున్నత భావ ఆవిష్కరణకు మంచి నిదర్శనం-  సుద్దాల అశోక్‌ తేజ.

తిరుక్కోవెల భాస్కర్‌
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
42
ప్రతులకు: 
8008958142