బతుకు పాఠం ( కవిత్వం)

అన్ని చలనాల చైతన్యం పొదుగుకున్న కవి సిద్దెంకి యాదగిరి. రాబోయే కాలంలో మరింత బాధ్యతగా, మరింత శక్తివంతంగా అక్షరాలు సంధించగలడని సంపూర్ణ విశ్వాసం కలిగిస్తున్నడు. మానవ వనంలో అలజడి దర్శించడం తెలుసు. ఒత్తిడిని తట్టుకొని అవమానాల్ని గెలవగల స్థిర సంకల్పం తెలుసు. రాలిన తారల కాంతితో, వేల ఇంద్రధనుస్సులు వెలిగించే ఉద్యమం గుర్తు. అక్షర కణాల్ని పిడికిట్లో బంధించి భూమ్మీద వెదజల్లే కవిత్వం గుర్తు.  - నందిని సిధారెడ్డి

- సిద్దెంకి యాదగిరి
వెల: 
రూ 80
పేజీలు: 
136
ప్రతులకు: 
9441244773