బతుకు పాఠాలు!

ఈ రోజుల్లో కథలకు కరువొచ్చి పడింది. ఆంగ్ల భాష మీద మోజుతో పిల్లలకు తెలుగు చదవడం రాక, అద్భుతమైన కథల పుస్తకాలకు దూరమై పోతున్నారు. బాల్యానందాన్ని కోల్పోవడం కన్న విషాదమే ముంది. బాలబాలికలకు! ఇందులోని 25 కథలు మనలను ఆలోచింపచేస్తాయి. ఆర్థ్రత కలిగిస్తాయి. కళ్ళు చెమర్చేలా చేసి, చివరకు ఔరా అనిపిస్తాయి. కథకు ఇంతకన్నా పెద్ద ప్రయోజనం ఏముంటుంది.- దేవినేని మధుసూదనరావు

- చిలకపాటి రవీంద్రకుమార్‌
వెల: 
రూ 22
పేజీలు: 
51
ప్రతులకు: 
0866-2862424