మరో మహాసంగ్రామం

నిర్భయ సంఘటన దేశ రాజధానిలో జరిగినప్పుడు - ఒక మహిళగా నేను చాలా ఉద్వేగం, ఉద్రేకం, ఆక్రోశం, అంతులేని ఆవేదనకు గురయ్యాను. నాకు అంతగా సాహిత్య పరిజ్ఞానం లేకపోయినా 'జరగకూడనిది జరిగింది' (16-12-2013)... అత్యాచారాలు యిప్పటికీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి...ఈ విష సంస్కృతికి అడ్డుకట్ట వేయలేని మన దౌర్భాగ్య సామాజిక పరిస్థితులకు కలతచెంది ఆ సంఘటనను రికార్డ్‌ చేయడానికి ఈ చిన్ని పుస్తకం వ్రాశాను.- పత్తి సుమతి

-పత్తి సుమతి
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
48
ప్రతులకు: 
8790499405