వల్లపురెడ్డి కథలు

నేను మొత్తం 52 కథలు రాశాను. అన్ని కథలు వివిధ పత్రికలలో అచ్చయ్యాయి. 17 కథలు లభ్యం కావడం లేదు. 35 కథలతో ఈ కథా సంపుటిని ప్రచురిస్తున్నాను. కొన్ని కథలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి. 
డా|| వల్లపురెడ్డి బుచ్చారెడ్డి
డా|| వల్లపురెడ్డి బుచ్చారెడ్డి
వెల: 
రూ 150
పేజీలు: 
385
ప్రతులకు: 
9490804157