ప్రతిజ్ఞ యాభై ఏండ్ల వివక్ష

ఈ ప్రతిజ్ఞను పైడిమర్రి 1962లో తెలుగులో రాసిండు. 1963 నుంచి పాఠ్యపుస్తకాల్లో కొనసాగుతున్నది. తర్వాత వివిధ ప్రాంతీయ భాషల్లోకి, హిందీ, ఇంగ్లీషు జాతీయభాషల్లోకి అనువాదమైంది. ప్రతిజ్ఞను పాఠ్యపుస్తకాల్లోకి తీసుకొని ఇప్పటికి యాభై ఏండ్లు అయ్యింది. కాని ప్రతిజ్ఞ రచయితగా పైడిమర్రి పేరు ఎక్కడా కనిపించదు. 
 ఎలికట్టె శంకర్‌రావు
ఎలికట్టె శంకరరావు
వెల: 
రూ 30
పేజీలు: 
68
ప్రతులకు: 
9346359268