సాహిత్య ప్రస్థానం జూలై 2020 పురస్కారాలు

ఎవరో వస్తారని కథకు: రూ.500/-
రచయిత : మీనాక్షి శ్రీనివాస్‌

క్షమించు తల్లీ! కవితకు : రూ. 500/-
రచయిత : ఆదిఆంధ్ర తిప్పేస్వామి


కథకు కర్లపాలెం రుక్మిణమ్మ పురస్కారం
కవితకు డా|| ఎద్దుల సిద్ధారెడ్డి స్మారక పురస్కారం,
చెక్కులు ఈ రచయితలకు అందుతాయి.

పాఠకులు తాము చదివిన కవితలు, కథలు, వ్యాసాలలో నచ్చినవి కారణాలతో సూచించవచ్చు. సీనియర్‌, ప్రసిద్ధ రచయితల రచనలు కాక ఔత్సాహికులను, ఇటీవల రాస్తున్నవారిని ప్రోత్సహించడమే ఈ పురస్కారాల ఉద్దేశ్యంగా గ్రహించగలరు. తగిన రచనలు లేనప్పుడు పురస్కారాలు ప్రకటించబడవు.
- ఎడిటర్‌