నిశ్శబ్దంగా!

కవిత 

- నిఖిలేశ్వర్‌ 9177811201

నిశ్శబ్దంగా నిర్మానుష్యంగా
రాత్రంతా మా వీధి,
స్ట్రీట్‌లైట్స్‌ కావలింతలతో
వెలుగు నీడలను ప్రసవిస్తున్న
ఆకుల చిరుకదలలికల కింద
రోడ్డు మీదే తలవాల్చి
కాపలా కాస్తున్న టైగర్‌ (కుక్క)!
మా ఇంటి వెనకాలే
యాభై సం.ల పెద్దింటిని
కూల్చివేసారు వారసులు -
బుల్‌డోజర్‌తో
జ్ఞాపకాలన్నీ నేలమట్టం!
భూగర్భ జలమంతా-
ఇంకినచోటే
ఇప్పుడు నిటారుగా
నిలుచున్న ఐదంతుస్తుల మేడ
ఐదుగురు అన్నదమ్ముల జాడ
మా ఇంటి తూర్పుదిక్కున
గాలి వెలుగుకు అడ్డు గోడ!!