సాహితీ ప్రజ్ఞ

నిర్వహణ : పిళ్లా కుమార స్వామి
1. ప్రసిద్ధి పొందిన ఇతివృత్తంతో, అష్టాదశ వర్ణనలతో, శృంగారంతో ఉన్న కావ్యాన్ని ఏమంటారు?
ఎ. ఖండకావ్యం బి. గాధ సి. మంజరి డి. ప్రబంధం
2. 'ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా పొగడరా నీ తల్లి భూమి భారతిని' అన్న కవి ఎవరు?
ఎ. గురజాడ బి. సినారె సి. రాయప్రోలు సుబ్బారావు డి. బసవరాజు అప్పారావు
3 . 'కిన్నెరసాని' రచించిన కవి
ఎ. నండూరి బి. విశ్వనాథ సి. గురజాడ డి. రాయప్రోలు
4. 'శివభారతం' రచించిన కవి
ఎ. గడియారం వెంకటశేషశాస్త్రి బి. పుట్టపర్తి సత్యనారాయణాచార్యులు సి. శివశంకరశాస్త్రి డి. దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి
5. ట్రూత్‌ ఈజ్‌ బ్యూటీ అండ్‌ బ్యూటీ ఈజ్‌ ట్రూత్‌ అన్న ఆంగ్ల కవి
ఎ. షెల్లీ బి. కీట్స్‌ సి. స్టీవెన్‌సన్‌ డి. వర్డ్స్‌వర్త్‌
6. 'శృంగార రసమొకటే రసమని' చెప్పిన అలంకారికుడు
ఎ. భోజుడు బి. భవభూతి సి. శ్రీనాధుడు డి. భరతుడు
7. అలంకారాలన్నింటిలోకి ఏ అలంకారాన్ని మనోహరమైనదిగా అలంకారికులు భావించారు?
ఎ. ఉపమాలంకారం బి. వక్రోక్తి సి. రూపకాలంకారం డి. యమకము
8. 'కొంచెం నిజాయితీ, కొంచెం మానవతాదృష్టి, మరికొంత ఆధునిక విజ్ఞానం ఉండటమే అభ్యుదయ దృక్పథం' అన్నవారు
ఎ. శ్రీశ్రీ బి. కె.వి. రమణారెడ్డి సి. రారా డి. బాలగోపాల్‌
9. 'సాహిత్యం జీవిత వృక్షానికి పూచిన పువ్వు' అని పేర్కొన్న విమర్శకుడు
ఎ. కె.వి.ఆర్‌ బి. కొ.కు. సి. సింగమనేని డి. రాచపాళెం
10. 'పరమేశా గంగ విడువు పార్వతి చాలున్‌' అన్న కవి ఎవరు?
ఎ. పోతన బి. శ్రీనాథుడు సి. తెనాలి రామకృష్ణ డి. పెద్దన
11. 'మంచి గతమున కొంచెమేనోరు' అన్నదెవరు?
ఎ. శ్రీశ్రీ బి. దాశరథి సి. గురజాడ డి. చలం
12. 'గతకాలమే మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్‌' అన్నదెవరు?
ఎ. ఎర్రన బి. తిక్కన సి. తిమ్మన డి. నన్నయ
13. 'జాబిల్లీ నువ్వు సముద్రంమీద సంతకం చేసేటప్పుడు గాలి దాన్ని చెరిపెయ్యకుండా కాలమే పహారా కాస్తుంది' అన్న కవి?
ఎ. చెరబండరాజు బి. అలిశెట్టి ప్రభాకర్‌ సి. శివసాగర్‌ డి. శ్రీశ్రీ
14. 'గోడలు అసలే లేవు. గోడలను కూల్చడమే మా పని' అని గర్జించిన కవి
ఎ. జ్వాలాముఖి బి. చెరబండరాజు సి. శివారెడ్డి డి. శ్రీశ్రీ
15. కవి బ్రహ్మ తిక్కన వలె తన కావ్యాన్ని హరిహరనాధునికి అంకితమిచ్చిన కవి ఎవరు?
ఎ. నాచన సోమన బి. ముక్కు తిమ్మన సి. నంది తిమ్మన డి. ఎర్రన
16. 'మార్గకు మార్గము దేశీయ మార్గము అని తొలుత మార్గ, దేశీ పదాలు వాడిన కవి ఎవరు?
ఎ. నన్నయ్య బి. నన్నె చోడుడు సి. తిక్కన డి. జానపదులు
17. 'కలకంఠి కన్నీరొలికిన సిరియింట నుండ నొల్లదు అన్ని కవి ఎవరు?
ఎ. గురజాడ బి. శ్రీశ్రీ సి) బద్దెన డి. తిక్కన
18. శ్రీ వీరబ్రహ్మం 'కాళికాంబ హంస కాళికాంబ' మకుటంతో రాసిన రచన ఏది?
ఎ. శుకసప్తతి బి. సప్తపది సి. కాళీకాంబ సప్తశతి డి. సప్తశతి
జవాబులు : 1. డి 2. సి 3. బి 4. ఎ 5. బి 6. ఎ 7. బి 8. సి 9. బి
10. బి 11. సి 12. డి 13. డి 14. డి 15. ఎ 16. బి 17. సి 18. సి