సాహితీ ప్రజ్ఞ

నిర్వహణ : పిళ్లా కుమార స్వామి
1. 'ఈ సమాజ దుష్టత్వం పతనం కాక తప్పదు' గ్రంథ రచయిత
ఎ. రాహుల్‌ సాంకృత్యాయన్‌ బి. ఆరుద్ర సి. డా|| ఎన్‌. ఇన్నయ్య డి. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి
2. 'పంచతంత్రం' సంస్క ృతంలో రాసిన రచయిత
ఎ. చిన్నయసూరి బి. విష్ణుశర్మ సి. దుర్గసింహ డి. శ్యామచరణ్‌
3. రచయితే సాక్షిగా మారిపోయి అన్ని పాత్రల దృష్టికోణాల్ని తనే చూపిస్తూ కథ చెప్పే విధానాన్ని ఏమంటారు?
ఎ. ఉత్తమ పురుష దృష్టికోణం బి. ప్రథమ పురుష దృష్టికోణం సి. సర్వసాక్షి దృష్టికోణం డి. నాటకీయ దృష్టికోణం

4. రాయలసీమ కన్నీటి పాటగా పేరొందిన 'పెన్నేటిపాట' కావ్యాన్ని రచించినదెవరు?
ఎ. విద్వాన్‌ విశ్వం బి. వల్లంపాటి వెంకటసుబ్బయ్య సి. తరిమెల నాగిరెడ్డి డి. పప్పూరు రామాచార్యులు
5. 'సృజనకీ, జీవితానికీ తేడా లేని జీవితాన్ని సరికొత్తగా సృజించే తరం కావాలి' అని పిలుపునిచ్చిన కవి ఎవరు?
ఎ. శ్రీశ్రీ బి. నయాగారా సి. దేవిప్రియ డి. కె. శివారెడ్డి
6. కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించిన కె. శివారెడ్డి కవితా సంపుటి ఏది?
ఎ. ఆసుపత్రి గీతం బి. రక్తం సూర్యుడు సి. మోహనా! మోహనా డి. నా కలల నది అంచున
7. 'తత్వవేత్తలు ఈ లోకాన్ని గురించి రకరకాలుగా వ్యాఖ్యానించారు కాని, కావలసింది, ఉన్నదాన్ని మార్చటం' అన్నదెవరు?
ఎ. వేమన బి. వీరబ్రహ్మం సి. కారల్‌మార్క్‌ ్స డి. అంబేద్కర్‌
8. 'సజ్జ జొన్న కూళ్ళు సర్పంబులును దేళ్ళు పల్లెనాటి సీమ పల్లెటూళ్లు' అని పల్లెటూరు గురించి వర్ణించిన కవి ఎవరు?
ఎ. వేమన బి. శ్రీనాథుడు సి. పోతన డి. నన్నెచోడుడు
9. వాల్మీకి రామాయణంలో కనిపించే జాబాలిది ఏ మతం?
ఎ. నాస్తిక మతం బి. చార్వాక మతం సి. జైన మతం డి. బౌద్దమతం
10. 'కవిత్వతత్వ విచారం' అన్న ప్రసిద్ధ విమర్శనా గ్రంథాన్ని రాసినవారు?
ఎ. ఆరుద్ర బి. కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి సి. బంగోరె డి. రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణశర్మ
11. 'ముసలమ్మ మరణం' కావ్య రచయిత?
ఎ. శ్రీశ్రీ బి. కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి సి. బాలగంగాధర్‌ తిలక్‌ డి. వీరేశలింగం
12. అన్నమయ్య జన్మస్థలం
ఎ. తాళ్ళపాక బి. రాజంపేట సి. ఒంటిమిట్ట డి. పైవేవియు కాదు.
13. 'స్వారోచిష మనుసంభవం' అని ఏ కావ్యానికి పేరు?
ఎ. అముక్తమాల్యద బి. మనుచరిత్ర సి. వసు చరిత్ర డి. ఏదీ కాదు
14. 'సుమతి శతకం' రాసిన కవి పేరు, ఊరు?
ఎ. బద్దెన (బద్వేలు) బి. కవి చౌడప్ప (ఖాజీపేట) సి.కోగిర జయసీతారం (అనంతపురం) డి. కూచిమంచి తిమ్మకవి (పిఠాపురం)
15. 'చదువని వాడజ్ఞుండగు చదివిన సదసద్వివేక చతురత గలుగున్‌' అన్న ఈ పద్యం ఎందులోనిది?
ఎ. భాగవతం బి. భారతం సి. భగవద్గీత డి. రామాయణం
16. 'ఊరకరారు మహాత్ములు' అన్న నానుడి ఎందులోనిది?
ఎ. భాగవతం బి. బ్రహ్మాండపురాణం సి. భారతం డి. త్యాగరాజు కీర్తన
17. 'రాయలసీమ కన్నీటి గాథ' రాసిన సుప్రసిద్ధ రచయిత ఎవరు?
ఎ. డా.ఎం.వి. రమణారెడ్డి బి. విద్వాన్‌ విశ్వం సి. తరిమెల నాగిరెడ్డి డి. పప్పూరి రామాచార్యులు
18. కిందివానిలో అల్లసాని పెద్దన రచించిన గ్రంధం ఏది?
ఎ. స్వారోచిష మనుసంభవం బి. పాండురంగ మాహాత్మ్యం సి. కుమార సంభవం డి. కిరాతార్జునీయం

జవాబులు : 1. ఎ 2. బి 3. సి 4. ఎ 5. డి 6. సి 7. సి 8. బి 9. బి
10. బి 11. బి 12. ఎ 13. బి 14. ఎ 15. ఎ 16. ఎ 17. ఎ 18. ఎ