ఆకలి

అల్లాడి శ్రీనివాస్‌
85559 09060్‌

చెత్త కుండీలో ఉత్తగనే పాచిపోవాలా అని...
చిరిగిన విస్తరాకులనంటిన మెతుకులు
మొత్తుకుంటున్న ఘోష
చిల్లులు పడిన కర్ణభేరుల నుంచి కారిపోతోంది...
ఓ మసిబారిన పసితనపు
పవిత్ర హస్తాల స్పర్శతో
ఆ మెతుకుల్లో మెరుపొచ్చింది...
హఠాత్తుగా
వెనకనున్న ఓ శునకం ఆ పసితనాన్ని పక్కకు నెట్టింది...
ఘనీభవించాల్సిన ఆ దృశ్యం
కన్నీరై కారిపోయింది...

పసితనం పాచి పోయి మనిషి తనం లేచి పోయి
భారతావనిలో సోమాలియాను
పరకాయం చేస్తుంది!
కడుపులు పొయ్యిలోని కట్టెల్లా కాలుతున్నా
ఆకలి వంటను ఉడికించలేకపోతున్నాయి...

బడా బాబుల పెళ్లిళ్లూ సందళ్లలో
వండిన క్వింటాళ్ల కొద్దీ వంటకాలను
పెంట పాలు చేస్తున్నారు...
ప్రతిష్ట కోసం ప్రదర్శించే ప్రతీ వంటకం
కంట నీరు పెడుతోంది...!

వ్యర్థమౌతున్న అన్నం మెతుకులు అన్నీ కలిపితే
ఎన్నో బతుకుల ఆకలి మంటలను ఆర్పేస్తాయి...
ఆ మెతుకులనేరుకొచ్చి
ఎండిన కడుపులను నిండుగ నింపేటి
దండి చూపున్న 'అన్నం'అయ్యలం అవ్వాలి...!