ఏకత్వ జ్ఞానం కవితలు

'ఏకత్వ జ్ఞానం' 49 కవితాఖండికల సంపుటి. ఇందులోని కవితా ఖండికలు కవయిత్రిగారి భావుకతను మన కనుల ముందుంచుతాయి. కవితా ఖండికలు దేనికది విడివిడిగా చదివి ఆనందింపదగినవి. చక్కని శీర్షికలతో, చిక్కని భావజాలాన్ని అత్యంత సులభశైలిలో అభివ్యక్తీకరించారు రచయిత్రి. 

- ప్రొ|| రావినూతల సత్యనారాయణ

డా|| పి. విజయలక్ష్మి పండిట్‌
వెల: 
రూ 50
పేజీలు: 
71
ప్రతులకు: 
9347319751