కొండా... కోనల్లో... ఆదివాసీ కథలు

అటు విశాఖపట్నం, అరకులోయ నుండి ఇటు ఆదిలాబాద్‌ జిల్లా ఉట్నూరు వరకూ పర్యటించాను. ఇక గోదావరి లోయ ప్రాంతం... పాపికొండలు...చర్ల, సత్యనారాయణపురం, వెంకటాపురం వెళ్ళాను. చట్టి, చింతూరు, మోలె`సీలేరు ప్రాంతాలు కూడా చూశాను. అందువల్ల ఆయా ప్రాంతాల్లో అడవి బిడ్డలను దగ్గరగా గమనించే అవకాశం కలిగింది. ఇలా ఆదివాసీల మధ్య తిరిగిన అనుభవం నాచేత యీ కథలు రాయించింది.

డా॥ దిలావర్‌
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
152
ప్రతులకు: 
9866923294, 7382552236