కొండచిలువ కథానికలు

ఈ కథలన్నీ ఇవాళ రావలసిన కథలే. భారతీయ కథానికా సాహిత్య సమూహంలో ఇవీభాగమే. అనంతపురం జిల్లా వంటి కరువు పీడిత ప్రాంతం నుండి ధర్మాగ్రహంతో ఒక కథకుడు ఈ కథలలో అనేక వ్యాఖ్యాలు చేశారు. అనేక విషయాలు ప్రస్తావించాడు. వాటిలో ఆగ్రహం, ఆవేదన గూడుకట్టుకొని ఉన్నాయి. అవి నిజాయితీ సిరాతో కథల రూపం పొందాయి.

డా॥శాంతినారాయణ
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
167
ప్రతులకు: 
9391343916