నదీమూలం లాంటి ఆ ఇల్లు

తన తొలి కవితా సంపుటిలో ఈ కవి కేవలం గ్రామీణ యువకుడే. కానీ క్రమంగా హైదరాబాద్‌ జీవితంలో సముపార్జించుకున్న ఉత్తమ విలువల మధ్య ఒక ఉన్నతస్థాయి సమన్వయాన్ని సాధించాడనే చెప్పాలి. ఈ కవితా సంపుటి ఇందుకు అత్యుత్తమ దాఖలాగా నిలుస్తుంది.- సామిడి జగన్‌రెడ్డి

యాకూబ్‌ కవిత్వం
వెల: 
రూ 100
పేజీలు: 
154
ప్రతులకు: 
98491 56588