నా కవిత్వం

పద్మావతి రాంభక్త
9966307777


పక్వానికొచ్చిన పండు చెట్టునుండి రాలిపడినట్టు
బాధను మోయలేని మది నుండి నేను దుఃఖవాక్యాన్నై తెగిపడతాను
రెక్కలొచ్చిన పక్షి మొదటిసారి నింగిలోకి ఎగసినట్టు
ఆనందాన్ని తాళలేని నేను పదాల కొమ్మలపై
చక్కని భావసుమాలను విరబూయిస్తాను
నాటిన విత్తులో నుండి చిన్నారి మొలక తలెత్తినట్టు
ఆలోచనల తాకిడికి నేను
మనోపలకపు పలకపై అందమైన అక్షరాలు దిద్దుతాను
చీకటి తెరలను చీల్చడానికి భానుడు కిరణాలతో యుద్ధం ప్రకటించినట్టు
సామాజిక సమస్యలపై నేను కలాన్ని కత్తిగా దూస్తాను
గుక్కపెట్టిన పసిపాపను పరుగు పరుగున వచ్చిన అమ్మ ప్రేమతో ఎత్తుకున్నట్టు
మనసు అలజడితో అల్లకల్లోలమైనపుడు
నేను పుస్తకాన్ని ఆత్మీయంగా గుండెలకు హత్తుకుంటాను
నా ముఖం నా మనసుకు ప్రతిబింబం
నా వాక్యం నా మానసిక స్థితికి సంకేతం
నా అనుభూతి నా భావోద్వేగాలకు నిదర్శనం
మొత్తంగా నా జీవిత కాలపు అనుభవమే
నాలో పోటెత్తే కవితాసంద్రం