'ఒక భార్గవి' పుస్తక పరిచయ సభ

సాహితీస్రవంతి అమరావతి నగర కమిటీ ఆధ్వర్యంలో విజయవాడలోని ఎం.బి. విజ్ఞాన కేంద్రంలో డిసెంబరు 23న జరిగిన 'ఒక భార్గవి' పుస్తక పరిచయ సభలో ప్రసంగిస్తున్న పుస్తక రచయిత్రి డాక్టర్‌ భార్గవి. చిత్రంలో డాక్టర్‌ రావెళ్ళ శ్రీనివాసరావు, బాలాంత్రపు ప్రసూన, సత్యాజీ ఉన్నారు.